Kategorie

Porady dla założycieli

Tworzysz wstępny pitch-deck? Sprawdź, co musi się w nim znaleźć

Założyciele start-upów na etapie pre-seed muszą wykazać się przewagą konkurencyjną. Sprawdzamy, o czym trzeba pamiętać, aby przygotować skuteczny pitch deck firmy na etapie pre-seed, oraz jak powinny wyglądać kluczowe sekcje w takim dokumencie.

Tworzysz wstępny pitch-deck? Sprawdź, co musi się w nim znaleźć

W miarę jak rundy na etapie pre-seed stają się coraz bardziej złożone, inwestorzy spędzają na analizowaniu pitch decków więcej czasu niż w latach ubiegłych. Aby odnosić sukcesy w pozyskiwaniu funduszy, założyciele firm w fazie pre-seed muszą poddać się większej kontroli i wykazać gotowość produktu na wcześniejszych etapach, a także dowieść przewagi konkurencyjnej.

Na tym blogu wyjaśniamy, jak wygląda skuteczny pitch deck firmy na etapie pre-seed, ile czasu inwestorzy venture capital poświęcają każdej sekcji oraz jakie kluczowe sekcje muszą się znaleźć w takim dokumencie. Pobierz nasz darmowy szablon, aby już dziś zacząć tworzyć własny pitch deck.

Do czego służy pitch deck firmy na etapie pre-seed?

Pitch deck firmy na etapie pre-seed ma prosty cel: przekonać potencjalnych inwestorów do odbycia spotkań z jej przedstawicielami. Jest to jedno z podstawowych narzędzi stosowanych przez założycieli do przekonania inwestorów o wartości firmy. Pozwala ono przygotować narrację firmy w sposób, który z większym prawdopodobieństwem przykuje uwagę potencjalnego inwestora.

„Gdyby nie DocSend, nie bylibyśmy w stanie ukończyć naszej zbiórki w fazie pre-seed w tak krótkim czasie. Użycie konkretnych łączy do śledzenia statystyk dokumentów pomogło nam skupić się na dotarciu do właściwych, faktycznie zainteresowanych inwestorów”. – Alex Simon, założyciel, Elude

Ile czasu inwestorzy spędzają na prezentacjach firm na etapie pre-seed?

Nasze badania pokazują, że na ocenie pitch decków start-upów na etapie pre-seed inwestorzy spędzają średnio cztery minuty i 10 sekund. Wydaje się, że cztery minuty to wcale nie tak dużo czasu – a jednak musi wystarczyć, zważywszy, jak bardzo inwestorzy są dziś zajęci i jak wiele prezentacji do nich trafia.

 

podsumowanie pitch decka start-upu na etapie pre-seed na podstawie danych platformy DocSend

 

Dla inwestora to po prostu niewykonalne, aby spotkać się z każdym zgłaszającym się założycielem. Dzięki pitch deckowi inwestorzy mogą skupić się na firmach, którymi są najbardziej zainteresowani, i szybko odrzucić te, które nie przeszły eliminacji. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć nie tylko atrakcyjny pitch deck, ale także opracować kompleksową strategię inwestorską, mającą na celu pozyskanie funduszy na etapie pre-seed.

Jak wygląda skuteczny pitch deck firmy na etapie pre-seed?

Nie ma dwóch identycznych pitch decków. Stwierdziliśmy jednak, że wszystkie udane pitch decki zawierają jasno określone sekcje, które przekonująco przedstawiają kolejne elementy oferty. Założyciele start-upów na etapie pre-seed stosują ten przejrzysty format, umieszczają wskazane treści i przestrzegają kolejności slajdów, aby opowiedzieć swoją historię, spotkać się z inwestorami i odnieść sukces w pozyskaniu funduszy.

Jakie sekcje zawiera pitch deck firmy na etapie pre-seed?

kolejność slajdów w pitch decku firmy na etapie pre-seed na podstawie danych platformy DocSend

Odkryliśmy, że najlepszym sposobem na przyciągnięcie uwagi inwestora jest opracowanie 18-stronicowego pitch decka z następującymi sekcjami (i w podanej kolejności!).

Poniżej przedstawiamy każdą z tych sekcji, wskazujemy jej przeznaczenie oraz wyjaśniamy, co należy i czego nie należy robić, przygotowując komunikat mający przyciągać potencjalnych inwestorów.

Sekcja 1: Cel firmy

Jako pierwsza sekcja pitch decku slajd dotyczący celu firmy powinien zawierać jedno zrozumiałe i zapadające w pamięć zdanie wyjaśniające cel firmy.

Unikaj skomplikowanych i pompatycznych deklaracji wizji. Kluczowa jest zrozumiałość przekazu: określenie celu jednym zdaniem zainteresuje inwestorów już na początku prezentacji, więc będą ją czytać dalej.

Rozważ różne możliwości i sprawdź, jak inni je oceniają, aby mieć pewność, że przedstawienie wizji nie tylko jest przekonujące, ale i ma sens. Pamiętaj: zrozumiałe opisanie wizji słowami to bardziej sztuka niż nauka.

 • Docelowa długość sekcji: 1 strona.
 • Średnia w branży: 
  • średnia długość: 1,3 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 33 sekundy.

Sekcja 2: Problem

Podobnie jak w przypadku slajdu z deklaracją celu, druga sekcja powinna ogólnie określać konkretny problem, który firma rozwiązuje.

Unikaj rozwlekłych opisów problemów. Wyjaśnij problem jak najogólniej, używając prostych, zrozumiałych słów, tak aby każdy z łatwością zorientował się, o co chodzi.

Rozważ, czy inwestor specjalizujący się w innej branży zrozumie, jaki problem próbujesz rozwiązać i dlaczego. Czy będzie to zrozumiałe dla osoby nietechnicznej? A dla Twoich dziadków? Opis problemu (i rozwiązania!) musi być przekonujący i łatwy do przekazania różnym osobom zainteresowanym.

 • Docelowa długość sekcji: 1–2 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 2,15 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 39 sekund.

Sekcja 3: Rozwiązanie

Bezpośrednio po przedstawieniu problemu sekcja poświęcona rozwiązaniu wyjaśnia, jak firma rozwiązuje ten problem w wyjątkowy sposób.

Unikaj technicznych szczegółów produktu. Trzeci slajd prezentacji to za wcześnie na szczegółowe omówienie produktu. Zamiast tego skup się na tym, co sprawia, że Twoje strategiczne podejście jest kreatywne i odmienne od podejścia wszystkich innych firm.

Zwróć uwagę na wyważenie slajdów dotyczących problemu i rozwiązania. Obie sekcje powinny mieć taki sam zakres i poziom szczegółowości, a jednocześnie wskazywać jasne, zrozumiałe rozwiązanie.

 • Docelowa długość sekcji: 1–2 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,5 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 27 sekund.

Sekcja 4: Dlaczego teraz?

Slajd „Dlaczego teraz?” to opcjonalna sekcja przedstawiająca aktualne warunki rynkowe, które umożliwiają firmie funkcjonowanie lub stwarzają szansę dla proponowanego rozwiązania. Wśród typowych przykładów można wymienić takie sprawy, jak Covid, zmiany klimatyczne czy sprawiedliwość społeczna.

Unikaj dodawania tej części do pitch decka na etapie pre-seed, jeśli w kontekście rozwiązania, produktu bądź firmy nie można mówić, że przychodzi na nie właściwy czas.

Zwróć uwagę na poziom pilności problemu i rozwiązania. Choć tej sekcji nie stosuje każdy założyciel na etapie pre-seed, może ona okazać się szczególnie przydatna, jeśli potrafisz dowieść, że temat jest pilny.

 • Docelowa długość sekcji: 1 strona.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,5 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 38 sekund.

Sekcja 5: Produkt

W pitch deckach start-upów w fazie pre-seed sekcja dotycząca produktu pojawia się wcześniej niż w pitch deckach firm w późniejszych fazach. Podkreśla się w nim cechy produktu, aby wykazać, dlaczego Twoja firma może rozwiązać problem.

Unikaj lekkiego podejścia do tej sekcji – nawet jeśli Twój produkt nie jest powszechnie dostępny. Ta sekcja zalicza się do tych, którym w prezentacjach start-upów w fazie pre-seed poświęca się najwięcej uwagi – inwestorzy muszą zrozumieć, jak będzie się korzystać z proponowanego produktu.

Rozważ dążenie do pokazania w jak największym stopniu gotowości produktu. Zamieść różne przykłady, takie jak prototypy, zrzuty ekranu, osadzone filmy, makiety w programie Figma lub obrazy GIF przedstawiające cechy produktu. Możesz również dodać kontekstowe nagłówki lub krótkie wyjaśnienia funkcji, aby ułatwić zapoznanie się z produktem.

 • Docelowa długość sekcji: 3–4 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 3,3 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 77 sekund.

Sekcja 6: Wielkość rynku

Sekcja dotycząca wielkości rynku jest krótsza niż sekcja poświęcona produktowi. Wyraźnie określa się w niej profil klienta docelowego oraz przedstawia kompleksową analizę obecnych warunków rynkowych i potencjału przyszłego wzrostu (TAM, SAM, SOM).

Unikaj niedoszacowania prawdziwej wielkości swojego rynku (i swojego pomysłu!). Tutaj musisz pokazać inwestorom, że wskazany problem i związany z nim rynek są na tyle duże, że uzasadniają istnienie całej firmy, a nie tylko pomysł lub zestaw funkcji.

Rozważ, jak sekcja dotycząca wielkości rynku łączy się z sekcjami przedstawiającymi cel, problem i rozwiązanie. Te cztery obszary powinny łącznie przyciągać uwagę inwestorów i tworzyć spójną narrację w całej prezentacji.

 • Docelowa długość sekcji: 1 strona.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,7 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 39 sekund.

Sekcja 7: Zespół

Sekcja dotycząca zespołu przedstawia członków zespołu założycielskiego oraz ich doświadczenie. Na etapie pre-seed inwestorzy interesują się osobami tak samo jak ich wielkimi pomysłami.

Unikaj podawania kontekstu w ilości większej, niż jest to potrzebne. Ta sekcja będzie oczywiście zaliczać się do tych, w których podaje się najwięcej tekstu w prezentacji, więc dodatkowe informacje umieszczaj tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.

Zastanów się, jak najlepiej zaprezentować umiejętności członków założycieli przy użyciu zdjęć i biogramów oraz na podstawie odpowiednich doświadczeń zawodowych. Biogramy członków zespołu zawsze łącz z firmą, jej wizją i rozwiązywanym przez nią problemem.

 • Docelowa długość sekcji: 1–2 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,5 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 46 sekund.

Sekcja 8: Model biznesowy

W sekcji dotyczącej modelu biznesowego należy przedstawić wyrazisty plan przekucia pomysłu w pieniądze oraz strategię wejścia na rynek.

Unikaj opierania całej prezentacji praktycznie tylko na ciekawym pomyśle – nasze najnowsze badania pokazują, że ta sekcja jest najdłużej oglądana przez inwestorów. Wymyśl realistyczny plan zarobienia pieniędzy na pomyśle i zastanów się, jak będzie ewoluował w czasie.

Rozważ model biznesowy na długo przed opracowaniem prezentacji firmy w fazie pre-seed. Następnie opracuj plany zarabiania pieniędzy i dopasowanie produktu do rynku w miarę tworzenia produktu. Zadbaj, aby inwestorzy dobrze rozumieli, jak firma będzie zarabiać pieniądze, i omów model biznesowy, używając zrozumiałych określeń.

 • Docelowa długość sekcji: 2–3 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 2,8 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 83 sekundy.

Sekcja 9: Akceptacja

W tej sekcji powinny być wymienione godne uwagi dowody akceptacji zależnie od etapu rozwoju produktu. O akceptacji mogą świadczyć obecni klienci, cytaty i świadectwa użytkowników.

Unikaj pomijania tej sekcji dlatego, że Twoim zdaniem nie ma wystarczająco dużo do pokazania. Inwestorzy chcą zobaczyć cokolwiek, co na wczesnym etapie dowodzi, że firma tworzy właściwy produkt. Uwzględniają oni aktualny etap rozwoju firmy, ale należy im pokazać, że pomysł ma potencjał.

Rozważ różne sposoby pokazania, że rynek akceptuje Twoją propozycję. Na etapie pre-seed mogą to być listy intencyjne, referencje, lista potencjalnych klientów i opinie użytkowników wersji beta.

 • Docelowa długość sekcji: 1–4 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 2,3 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 37 sekund.

Sekcja 10: Finanse

Kolejna opcjonalna część prezentacji firmy na etapie pre-seed to sekcja finansowa, przedstawiająca historię wydatków strategicznych firmy lub tempo wydawania gotówki.

Unikaj zamieszczania tej sekcji, jeśli historię lub prognozy wydatków można zawrzeć w sekcji z prośbą o fundusze.

Rozważ dodanie tej sekcji do prezentacji firmy na etapie seed, jeśli można pokazać, jak z biegiem czasu strategiczne wydatki generują duże zyski. Mimo że na etapie seed ta sekcja jest opcjonalna, inwestorzy prawdopodobnie przyjrzą się historii finansowej, jeśli firma może się takową wykazać.

 • Docelowa długość sekcji: 1–2 strony.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,4 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 40 sekund.

Sekcja 11: Konkurencja

W tej sekcji wyjaśnia się, dlaczego produkt jest wyjątkowy na tle oferty podobnej wielkości konkurentów.

Unikaj porównywania się z wielkimi graczami (takimi jak Uber i Facebook) na danym rynku. Zamiast tego wyróżnij się, pokazując inwestorom, że znasz faktycznych konkurentów firmy.

Rozważ, które podmioty i produkty ściśle konkurują z firmą i jej ofertą, zwracając szczególną uwagę na organizacje na podobnym etapie lub te, które niedawno pozyskały pieniądze. Następnie pokaż inwestorowi, że proponowany produkt rozwiązuje problem w inny sposób niż konkurencyjne produkty.

 • Docelowa długość sekcji: 1 strona.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,3 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 55 sekund.

Sekcja 12: Prośba o fundusze

W rundach na wczesnym etapie prośba o fundusze jest ostatnią sekcją w prezentacji. Określa się w niej kwotę, którą firma planuje pozyskać, jak również ogólne planowane przeznaczenie kapitału.

Unikaj złożoności. Przedstaw inwestorom dokładną kwotę, o jaką wnioskujesz, i przygotuj się na uzasadnienie planowanych wydatków.

Rozważ planowane obszary wydawania pieniędzy, takie jak zatrudnienie pracowników czy badania i rozwój. Potraktuj sekcję z prośbą o fundusze jako kolejny rozdział w historii firmy, w którym wezmą udział potencjalni inwestorzy.

 • Docelowa długość sekcji: 1 strona.
 • Średnia w branży:
  • średnia długość: 1,2 strony,
  • czas poświęcony przez inwestorów: 40 sekund.

Dobrze przygotowany pitch deck pozwala przebić się przez tłum innych chętnych z branży

Dzięki przemyślanemu i spójnemu opracowaniu każdej z tych sekcji łatwiej pokażesz potencjalnym inwestorom, że firmę budowano, poświęcając czas, angażując się i prowadząc badania. W ciągu najbliższych kilku lat zdobywanie funduszy przez start-upy na etapie pre-seed będzie wymagać coraz bardziej wyrafinowanych działań w warunkach rosnącej konkurencji. Dobrze skonstruowany pitch deck pomoże więc przekonać inwestorów, że Twój pomysł ma potencjał i można go przekuć w kolejny wielki sukces.

Pozyskiwanie kapitału przez start-upy w fazie pre-seed to coś, czego nie warto pozostawiać przypadkowi. Przeczytaj nasz kompleksowy przewodnik po tworzeniu pitch decków, dzięki któremu pozyskasz finansowanie, oraz skorzystaj z gotowego do użycia szablonu, który dla Ciebie przygotowaliśmy.