Captain Experiences zabezpiecza finansowanie w wysokości 2 milionów dolarów w fazie seed dzięki wielostronnemu podpisowi elektronicznemu DocSend

W obliczu rosnącego zapotrzebowania wśród klientów zespół Captain Experiences potrzebował bezproblemowego rozwiązania do zarządzania dokumentami i obsługi podpisów elektronicznych, aby rozwijać się i poszerzać działalność wraz z firmą.

Zarys

Captain Experiences to platforma, która zapewnia wszystkim dostęp do aktywności na zewnątrz, ułatwiając rezerwowanie przewodników po sportach na świeżym powietrzu. Oferując wycieczki po Stanach Zjednoczonych i poza nimi, Captain Experiences eliminuje stres związany z planowaniem podróży, upraszczając pisanie recenzji i umożliwiając rezerwację doskonałych przewodników z ubezpieczeniem. Firma Captain Experiences, która początkowo skupiała się na wędkowaniu w Stanach Zjednoczonych, szybko rozszerza swoją działalność na pozostałe sporty na świeżym powietrzu i na inne regiony geograficzne.

Wyzwanie

Przed wprowadzeniem DocSend Jonathan Newar, współzałożyciel i dyrektor generalny, prosił prawników o zbieranie podpisów na umowach o zachowaniu poufności i umowach inwestorskich w DocuSign. Ich czas nie był tani, a „skłonienie ich do zbierania podpisów kosztowałoby naszą firmę setki dolarów” – mówi Jonathan. Zespół potrzebował bardziej ekonomicznego rozwiązania do centralizowania dokumentów zewnętrznych i zbierania podpisów elektronicznych.

Rozwiązanie

Zespół zaczął korzystać z łatwego w obsłudze rozwiązania do bezpiecznego udostępniania dokumentówobsługi podpisów elektronicznych DocSend, które rozwijało się i skalowało wraz z firmą Captain Experiences. „DocSend jest nie tylko intuicyjny i łatwy w użyciu, ale również pozwala nam szybciej finalizować transakcje” – uważa Jonathan.

Fundusze seed w wysokości 2 milionów USD i trwałe partnerstwo zbudowane za pośrednictwem programu DocSend Fundraising Network

Kiedy Jonathan po raz pierwszy testował swoją prezentację, polegał na programie DocSend Fundraising Network, aby wstępnie przedstawić się inwestorom, którzy są zainteresowani rynkami i branżami związanymi z aktywnością na świeżym powietrzu. Pierwsze prezentacje dla inwestorów pomogły Jonathanowi określić, co się sprawdza, i dopracować pitch deck przed kolejnymi rozmowami. W ostateczności te pierwsze kontakty doprowadziły do pozyskania funduszy w fazie seed w wysokości 2 milionów USD. Oparte na danych analizy dostarczane przez Pitch Deck Analyzer DocSend pomagają założycielom, takim jak Jonathan, najlepiej przekazać misję i cele biznesowe na etapach finansowania pre-seed oraz seed.

Za pośrednictwem programu DocSend Fundraising Network odebraliśmy wiele wartościowych ofert od funduszy VC zainteresowanych firmą Captain Experiences. Te oferty zaowocowały relacjami, które nadal pielęgnujemy – bezpośrednia informacja od funduszy VC dotycząca kryteriów akceptacji, które stosują, pozwala nam wzmocnić naszą strategię pozyskiwania funduszy oraz naszą prezentację.
Jonathan Newar

Jonathan Newar

Współzałożyciel i dyrektor generalny, Captain Experiences

Dzięki przynależności do programu DFN Jonathan nawiązał pierwsze kontakty z inwestorami instytucjonalnymi, które były krytyczne na wczesnym etapie akceptacji produktu firmy Captain Experiences. „Cudownie było mieć dostęp do tych pierwszych kontaktów w DocSend na wczesnym etapie naszego rozwoju” – uważa Jonathan. Program DFN skontaktował Jonathana z 8 właścicielami funduszy VC, co doprowadziło do wielu spotkań i dalszych kontaktów. „Program DFN przedstawił nas czołowym w branży właścicielom funduszy VC, z którymi w przeciwnym razie trudno by nam było się skontaktować samodzielnie – musielibyśmy próbować niestrudzenie. Za pośrednictwem programu DFN spotkaliśmy się z kilkoma funduszami i ostatecznie podpisaliśmy umowę z naszym głównym inwestorem” – mówi Jonathan. Te spotkania miały fundamentalne znaczenie dla wczesnego sukcesu firmy i dostarczyły szczegółowych informacji zwrotnych, które ostatecznie pomogły Jonathanowi w pomyślnym pozyskaniu funduszy. Ponadto kontakty nawiązane za pośrednictwem programu DFN doprowadziły do niezliczonych kolejnych spotkań, co pozwoliło firmie zakończyć fazę seed.

Program DFN dostarczył oparte na danych informacje zwrotne, które miały zasadnicze znaczenie dla poprawy opinii inwestorów na temat kolejnych wersji pitch decka Jonathana. Mimo że wczesne slajdy dotyczące akceptacji, zespołu, modelu biznesowego i „zapytania” były dobre, oparte na danych informacje zwrotne dostarczone przez DFN sugerowały, że wcześniejsze wersje pitch decka zawierały zbyt mało slajdów dotyczących produktów. Korzystając z tej analizy, Jonathan dodał jako załącznik slajd z planem rozwoju produktu. „Dzięki analityce DocSend wiem, że jest to jeden z najczęściej oglądanych slajdów. Daje nam to szansę zaprezentowania inwestorom postępów w realizacji i przyszłych wdrożeń” – powiedział Jonathan.

Bardziej zorganizowany i bezpieczny sposób docierania do inwestorów za pośrednictwem płynnych aktualizacji

Kiedy Jonathan zaczynał kontaktować się z inwestorami, codziennie wysyłał setki wiadomości e-mail. Wiedział, że musi istnieć prostszy sposób na rozpoczęcie działalności.

Po rozmowie z założycielem firmy w Houston Jonathan dowiedział się, jak może wykorzystać DocSend do łatwiejszego udostępniania wersji swojego pitch decka i zarządzania nimi. Kiedy Jonathan zaczął korzystać z produktu, mógł płynnie aktualizować pitch decki w DocSend i dokonywać kolejnych edycji, nawet gdy już trafiły do skrzynek pocztowych inwestorów. Dzięki DocSend Jonathan mógł chronić poufne informacje zawarte w pitch decku przez dodanie kodu dostępu i weryfikacji e-mail, co dawało mu pewność, że jego prezentację zobaczą tylko odpowiedni inwestorzy.

Rozwijanie bardziej znaczących relacji z inwestorami dzięki analizie pitch decków

Wcześniej Jonathan zdawał się na przypadek, aby określić, czy będzie kontynuował współpracę z danym inwestorem. Nie miał żadnego wglądu w to, czy ktoś otwiera jego prezentacje, ani jakie fragmenty prezentacji były najbardziej istotne z punktu widzenia umawianych spotkań. Mając nadzieję na wzbudzenie zainteresowania i uzyskanie wsparcia finansowego dla swojej firmy, Jonathan potrzebował wglądu w swoje pitch decki, aby spersonalizować rozmowy z firmami VC.

DocSend wszystko zmienił. Jonathan wysłał pitch deck do współpracownika biznesowego w DocSend i zobaczył, że inwestor spędził najwięcej czasu, oglądając slajd omawiający ekonomię jednostki. Jonathan przygotował się zawczasu spotkania z tym współpracownikiem, korzystając z analityki dokumentów. Następnie poprowadził rozmowę tak, aby skupiała się na ekonomii jednostki, co sprawiło, że była istotna dla inwestora.

Dzięki szczegółowym informacjom i analizom DocSend Jonathan mógł bardziej efektywnie rozplanować swój czas podczas kontaktowania się z inwestorami i był w stanie pozyskać finansowanie od 15 inwestorów.

Centralizacja umów biznesowych za pomocą ujednoliconej platformy podpisów elektronicznych

Wcześniej Jonathan płacił godzinną stawkę prawnikowi, który zarządzał umowami firmy Captain Experiences za pośrednictwem rozwiązania DocuSign. Było to jednak kosztowne wykorzystanie czasu prawnika – w zasadzie sprowadzało się do zarządzania podpisami i nie było możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie. Kiedy Jonathan zaczął korzystać z DocSend w celu pozyskania funduszy, szybko zdał sobie sprawę, że może wykorzystać funkcję wielostronnych podpisów elektronicznych w celu usprawnienia zawierania ważnych umów.

Jonathan jest teraz w stanie zebrać wiele podpisów na umowach o zachowaniu poufności, umowach konsultingowych z wykonawcami oraz umowach dotyczących obligacji zamiennych z inwestorami w sposób zautomatyzowany, bez kosztownego nadzoru. Podczas wdrażania nowego pracownika lub wykonawcy, Jonathan może łatwo wysłać umowę o zachowaniu poufności i umowę konsultingową za pomocą jednego kliknięcia i zarządzać przepływem pracy w DocSend. Zarządzając pracownikami zagranicznymi oraz kontrahentami marketingowymi w Stanach Zjednoczonych, Jonathan polega na DocSend jako prostym sposobie zarządzania i ujednolicania wszystkich swoich umów. Dodatkowo rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych DocSend okazało się bardziej opłacalne niż inne platformy, co pozwoliło Jonathanowi i jego zespołowi na poprawienie wyników finansowych.

Personalizacja środowiska obsługi inwestorów za pomocą dostosowania wielostronnego podpisu elektronicznego

Doświadczenie założyciela może być szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o znalezienie odpowiedniego inwestora, który dołączy do fazy pre-seed lub seed.

Dzięki funkcji podpisów elektronicznych Jonathan jest w stanie dostosować każdy dokument tak, aby zawierał pole na imię i nazwisko, datę lub inicjały. Jonathan uwielbia to, że dzięki bezproblemowej obsłudze może zaoszczędzić czas podczas tworzenia dokumentów wysyłanych do podpisów elektronicznych.

Wielostronny podpis elektroniczny jest jedną z najbardziej użytecznych funkcji oferowanych przez DocSend. Pozwala nam to wysyłać umowy o zachowaniu poufności, wdrażać nowych konsultantów, zbierać fundusze i zawierać transakcje dotyczące obligacji zamiennych, a wszystko to w ramach jednej platformy. Jest to szczególnie ważne w przypadku pozyskiwania funduszy z udziałem wielu różnych stron – wymaga to zarządzania wieloma podpisami, a DocSend usprawnia ten proces.
Jonathan Newar

Jonathan Newar

Współzałożyciel i dyrektor generalny, Captain Experiences

Na przykład, gdy Jonathan przygotowywał dokument, który miał zostać wysłany do podpisu, zauważył, że DocSend wstępnie dostosowało rozmiar pola tekstowego w oparciu o jego wcześniejsze preferencje. Jak mówi Jonathan, „Konfigurowalne pola są idealne i spełniają wszystkie moje potrzeby”.

Rozwiązanie DocSend umożliwiło Jonathanowi dostosowanie środowiska wyświetlania dokumentów dla wszystkich potencjalnych inwestorów. Jonathan ma całkowitą kontrolę nad każdym etapem – udostępnianiem pitch decków, zbieraniem podpisów elektronicznych itp. – podczas gdy kontynuuje rozwój i skalowanie firmy Captain Experiences.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki