Humii zabezpiecza poufne dokumenty inwestorów i klientów przy użyciu DocSend

Zespół firmy Humii zaczął używać usługi DocSend do bezpiecznego udostępniania plików inwestorom. Tak bardzo im się spodobała, że zaczęli używać jej do tworzenia raportów dla klientów i obsługi sprzedaży.

Zarys

Platforma Humii oferująca usługi analizy rynku detalicznego i tajemniczego klienta w handlu elektronicznym łączy najnowocześniejszą technologię z analityką wykonywaną przez ludzi, aby pomóc markom w dostarczaniu najwyższej jakości doświadczeń związanych z zakupami online. Kiedy firma Humii potrzebowała bezpiecznego sposobu na wysyłanie poufnych plików inwestorom, zaczęła używać DocSend do przechowywania, kontroli i śledzenia dokumentów.

Zespół stwierdził, że jest to tak skuteczne rozwiązanie, że rozszerzono zakres jego stosowania, wykorzystując DocSend do codziennych zadań biznesowych, takich jak udostępnianie poufnych raportów klientom.

Wyzwanie

Kiedy firma Humii zaczęła pozyskiwać kapitał, stanęła przed tym samym wyzwaniem, co wiele startupów – potrzebowała sposobu na udostępnianie poufnych dokumentów inwestorom. Wiadomości e-mail nie były wystarczająco bezpieczne, a Dysk Google nie wyglądał profesjonalnie. Zespół Humii potrzebował rozwiązania, które mogłoby umożliwić kontrolę dostępu do materiałów dla inwestorów, tak aby nikt nie mógł pobrać poufnych plików i potencjalnie wysłać ich w niezabezpieczonej formie do osób trzecich.

Odejście od udostępniania plików za pomocą poczty elektronicznej i Dysku Google było dla nas prawdziwym przełomem. Możliwość jasnego śledzenia, kto ma dostęp do jakich plików i jak bardzo jest zaangażowany w każdy z nich, usprawniła cały proces pozyskiwania funduszy.
Andy Evans

Andy Evans

Współzałożyciel firmy Humii

Rozwiązanie

Firma Humii zaczęła korzystać z wirtualnego pokoju danych DocSend, aby móc kontrolować dostęp do wszystkich dokumentów dla inwestorów, w tym poufnych informacji finansowych, które nie powinny być swobodnie udostępniane. Po pomyślnym wdrożeniu rozwiązania dla inwestorów zespół Humii rozszerzył możliwości DocSend o bezpieczne udostępnianie plików potencjalnym i obecnym klientom, od dokumentów przedsprzedażowych po raporty dotyczące najważniejszych danych.

Kontrola materiałów dla inwestorów w wirtualnym pokoju danych DocSend

Tworząc spersonalizowany wirtualny pokój danych, aby zapewnić unikatowe wrażenia dla poszczególnych firm venture capital, Andy może łatwo przesłać wszystkie dokumenty dla inwestorów ze swojego komputera lub od dostawcy usług przechowywania danych i zabezpieczyć je za pomocą umowy o zachowaniu poufności możliwej do zawarcia jednym kliknięciem. DocSend znacznie ułatwia właścicielom firm takim jak Andy bezpieczne udostępnianie dokumentów. Może łatwo poprosić inwestorów o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przed udzieleniem im dostępu do materiałów przez niestandardowy pokój danych Humii. Analityka dokumentów DocSend dała Andy'emu cenny wgląd w to, jaka zawartość najbardziej interesuje inwestorów.

Dane te umożliwiły mu prowadzenie bardziej przekonujących rozmów z klientami oraz odpowiednie dostosowanie późniejszych rozmów telefonicznych. Dzięki DocSend Andy był w stanie zabezpieczyć memoranda inwestorów i uzyskać cenne informacje, takie jak ta, że inwestorzy najbardziej interesowali się finansami firmy.

Wirtualny pokój danych to świetny sposób na kontrolowanie dostępu, aby nikt nie mógł po prostu pobrać dokumentu i rozesłać go do tysięcy osób. Widzimy wyraźnie, kto ma dostęp, co jest niesamowicie przydatne.
Andy Evans

Andy Evans

Współzałożyciel firmy Humii

Zawężenie lejka sprzedaży dzięki wskaźnikom zaangażowania DocSend

Dzięki DocSend firma Humii usprawniła proces sprzedaży za pomocą dedykowanych portali klienckich przygotowywanych dla każdego potencjalnego klienta. Gdy dana osoba zostaje klientem, nadal ma dostęp do wszystkich plików w ramach tego samego portalu klienta, co oznacza płynny proces wdrażania. „To była dla naszych klientów naprawdę bezproblemowa ewolucja” — przyznaje Andy. „Kiedy po raz pierwszy przedstawiamy klientowi ofertę, w jego portalu klienta udostępniamy szczegóły dotyczące tego, jak nasze raporty mogą usprawnić jego działalność, a także informacje o cenach. Kiedy już zostanie klientem, ma dostęp do wszystkich informacji w tym samym portalu”.

Gdy zespoły sprzedażowe wysyłają potencjalnym klientom informacje o cenach i prezentacje objaśniające, mogą zobaczyć, które części dokumentu najbardziej ich zainteresowały.

Widząc, że dana osoba przejrzała dokument, wiesz, że zapoznała się pobieżnie z danymi, zanim zasiądziecie do rozmowy. Wiesz, że ma już pewien kontekst i stanowi to dla Ciebie wskazówkę, co warto będzie poruszyć podczas spotkania.
Andy Evans

Andy Evans

Współzałożyciel firmy Humii

Ochrona poufnych informacji w portalach klientów DocSend

W ramach usług oferowanych klientom Humii wysyła raporty dotyczące wydajności, które zawierają poufne informacje na temat doświadczeń zakupowych online danej marki. Każdy raport zawiera ocenę poszczególnych etapów cyklu życia klienta i zalecenia dotyczące poprawy.

Humii tworzy portale klienta dla poszczególnych klientów, dzięki czemu wszystkie raporty są odpowiednio zabezpieczone i scentralizowane. Gdy klient chce porównać poprzednie raporty wydajności z obecnym, wszystkie dokumenty są łatwe do znalezienia w jednej, scentralizowanej lokalizacji. Dzięki pokojom danych DocSend nie ma ryzyka, że raporty klientów dostaną się w niepowołane ręce.

Jeśli Twoja firma nie radzi sobie dobrze, nie jest to coś, o czym chcesz, aby dowiedzieli się Twoi konkurenci. W poprzedniej firmie widziałem, jak źle mogą się potoczyć tego typu sprawy, gdy dane zostaną wysłane do niewłaściwego klienta — a DocSend temu zapobiega.
Andy Evans

Andy Evans

Współzałożyciel firmy Humii

 

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki