MetOx rozwija się dzięki analityce i kontroli dokumentów DocSend

W miarę jak firma MetOx zwiększa swoją obecność na rynku i skalę działania, usługa DocSend staje się coraz bardziej przydatna dla zespołu, umożliwiając mu stosowanie podejścia opartego na danych do relacji z inwestorami.

Założona w styczniu 2002 roku w Houston w Teksasie firma Metal Oxide Technologies („MetOx”) jest obiecującym producentem wysokotemperaturowych przewodów nadprzewodzących (HTS), produkowanych niewielkim nakładem kosztów i na dużą skalę dla obecnych i przyszłych urządzeń i zastosowań. Opatentowany proces produkcyjny firmy MetOx otworzy nowe możliwości w zakresie czystej energii odnawialnej, technologii, wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, miejskiej energii elektrycznej, diagnostyki medycznej i leczenia, fizyki oraz zastosowań kosmicznych.

Przed wdrożeniem DocSend zespół MetOx komunikował się z obecnymi i potencjalnymi inwestorami za pomocą listów, wiadomości e-mail, spotkań oraz walnych zgromadzeniach.

Dzięki DocSend zespół kadry zarządzającej MetOx może oszacować zaangażowanie inwestorów na podstawie czasu spędzonego przez nich na poszczególnych slajdach, całkowitego czasu spędzonego na przeglądaniu prezentacji, częstotliwości uzyskiwania dostępu, przesyłania prezentacji innym osobom itp. Może nawet otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy nowy odwiedzający przegląda kluczowe dokumenty.

Strategiczne podejście do pozyskiwania funduszy

Dostęp do analityki śledzenia dokumentów DocSend zrewolucjonizował podejście firmy MetOx do pozyskiwania funduszy. Dzięki stworzeniu dobrze zorganizowanego, łatwo dostępnego wirtualnego pokoju danych oraz przesyłaniu i dystrybucji kluczowych dokumentów za pośrednictwem przestrzeni DocSend zespół kadry zarządzającej MetOx może oszacować zaangażowanie inwestorów na podstawie czasu spędzonego przez nich na poszczególnych slajdach, całkowitego czasu spędzonego na przeglądaniu prezentacji, częstotliwości uzyskiwania dostępu, przesyłania prezentacji innym osobom itp. Może nawet otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy nowy odwiedzający przegląda kluczowe dokumenty.

Te dane analityczne pozwalają zespołowi na priorytetowe potraktowanie dalszego kontaktu z potencjalnymi inwestorami, którzy okazują zainteresowanie firmą MetOx i jej rozwojem. Identyfikując trendy w zaangażowaniu inwestorów w wirtualnym pokoju danych, zespół może reagować poprzez optymalizację zawartości w celu uzyskania najlepszych wyników.

W przeszłości za każdym razem, gdy zespół miał nową wersję prezentacji, musiał wysyłać wiadomość e-mail z aktualizacją. Dzięki DocSend kontrola wersji ogranicza się do prostego kliknięcia przycisku „Aktualizuj” bez opóźnień, nowych łączy ani zmian w uprawnieniach. MetOx może nawet wykorzystać dane o zaangażowaniu z pierwszej wersji, aby wysłać uzupełnienie tylko tym inwestorom, którzy już obejrzeli prezentację.

MetOx może również zapraszać dowolne inne osoby zainteresowane lub członków zespołu jako gości administratora. W ten sposób zespół zarządzający rozwija czerwony dywan przed nowymi członkami i utrzymuje wszystkie zasoby uporządkowane, spójne i aktualne — bez poświęcania bezpieczeństwa innych plików.

Nowoczesne, oparte na danych podejście do relacji inwestorskich

MetOx stosuje podobne oparte o dane podejście do kontaktów z inwestorami. Nasza liczna grupa inwestorów ma zapewnioną lepszą komunikację z MetOx, ponieważ możemy łatwo wysyłać okresowe aktualizacje, do których mają stały dostęp. Używając DocSend do przesyłania i dystrybucji wszystkich materiałów dla istniejących inwestorów, zespół może określić, którzy inwestorzy śledzą na bieżąco działalność firmy, a którzy nie. Zespół MetOx zaobserwował, że inwestorzy często inicjują kontakt po otrzymaniu informacji. W przypadku tych, którzy nie nawiązują kontaktu, MetOx może ograniczyć dalsze działania w stosunku do inwestorów, którzy nie zapoznają się z najważniejszymi wiadomościami na temat firmy.

MetOx może również zapewnić większe bezpieczeństwo poufnych materiałów dla inwestorów niż kiedykolwiek wcześniej dzięki ochronie hasłem, weryfikacji wyświetlających, dostępowi w oparciu o łącze oraz możliwości włączenia lub wyłączenia funkcji pobierania. Ponadto możliwość przesłania wszystkich poufnych informacji w postaci łącza do wirtualnego pokoju danych sprawia, że obsługa jest jeszcze bardziej płynna.

Wysyłając najważniejsze ogłoszenia za pośrednictwem DocSend, obserwujemy o wiele większe zaangażowanie z ich strony przy każdej aktualizacji niż dotychczas. W przypadku osób, które nie nawiązały z nami kontaktu, korzystanie z DocSend oszczędza nam czasu i pozwala na sprawdzenie, kto śledzi na bieżąco informacje na nasz temat, a także pozwala nam podejmować działania tam, gdzie widzimy taką potrzebę.
Jim Jewitt

Jim Jewitt

Dyrektor generalny MetOx

Co czeka MetOx w przyszłości?

W miarę jak firma MetOx zwiększa swoją obecność na rynku i skalę działania, usługa DocSend staje się coraz bardziej przydatna dla jej zespołu. Następny krok: włączenie DocSend do procesów pozyskiwania klientów korporacyjnych przez dział sprzedaży, aby umożliwić dalszą płynną i przemyślaną ekspansję firmy MetOx.

Chcesz się dowiedzieć, jak Ty też możesz zyskać te korzyści? Kliknij tutaj, aby zacząć korzystać z DocSend zupełnie bezpłatnie.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki