Zespoły GTM Student Beans wykorzystują analitykę DocSend do poprawy doświadczeń klientów

DocSend poprawia oglądalność zawartości i doświadczenia klientów w zakresie marketingu, sprzedaży i zarządzania klientami

Platforma lojalnościowa i marketingowa dla studentów, Student Beans łączy czołowe światowe marki z grupą ponad 163 milionów studentów w 100 krajach. Aby współpracować z ponad 1000 czołowych marek i świadczyć na ich rzecz usługi medialne, zespół ds. przychodów obejmujący marketing, sprzedaż i zarządzanie klientami polega na platformie DocSend w zakresie tworzenia, ulepszania i dostarczania obecnym i potencjalnym klientom odpowiedniej zawartości w odpowiednich formatach.

Edukowanie marek za pomocą różnorodnych i bogatych materiałów

„Jako organizacja zajmująca się marketingiem i sprzedażą chcemy uczyć marki, jak pokolenie Z zachowuje się jako segment populacji oraz jak pozyskać ich jako klientów” — zaczyna Matthew Mortimer, dyrektor ds. generowania popytu w Student Beans. „Treści są bardzo ważne w tym procesie edukacji”.

Zawartość góry lejka, jak np. przewodnik po pokoleniu Z, jest wykorzystywana zarówno przez działy sprzedaży, jak i marketingu do identyfikacji ciepłych leadów. Student Beans wykorzystuje materiały także na późniejszym etapie — są to np. studia przypadków, pakiety medialne i cenniki przekazywane podczas etapu decyzyjnego. W tworzenie zawartości wkłada się wiele wysiłku, dlatego niezwykle ważne dla firmy jest zrozumienie, co trafia do odbiorców, a co nie. Tu właśnie pojawia się DocSend.

Budowanie kultury skoncentrowanej na danych dzięki analityce dokumentów

„Zrozumienie, jakie treści działają na docelowych odbiorców, daje naszemu zespołowi sprzedaży przewagę konkurencyjną” — komentuje Matthew. „Przed wdrożeniem usługi DocSend rozsyłaliśmy wiadomości e-mail z załącznikami, zakładając, że odbiorcy chcą usłyszeć, co mamy do powiedzenia. Teraz wykorzystujemy wiedzę zdobytą dzięki DocSend oraz innym narzędziom, co pozwoliło nam głębiej zaangażować się w kontakty z potencjalnymi i obecnymi klientami”.

“As a sales and marketing team, we spend a lot of time looking at DocSend analytics so we can understand which topics are most relevant to certain brands or markets,” says Matthew. “It’s embedded into our business. Whether DocSend is used to help identify a warm lead by knowing someone is reading a guide or to speed up a deal by using page by page analytics of our rate card, it allows us to be more strategic in our sales and marketing efforts.”

Następnie dzielimy się zdobytymi wnioskami z całą firmą. „Co tydzień spotykamy się z zespołem sprzedaży, aby omówić, jakie materiały się sprawdzają, a jakie nie” — mówi Matthew. „Nasze zespoły sprzedaży działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Chcemy, aby każdy z nich poznał spostrzeżenia dotyczące wydajności pozyskane za pomocą DocSend i mógł wyciągać z nich wnioski”.

Szczegółowość analityki dokumentów w DocSend pozwala naszemu zespołowi sprzedaży na bardziej strategiczne i proaktywne działania. Zapewnia też zespołowi ds. zawartości i zespołowi kreatywnemu całościowy wgląd w statystyki zapoznania się z zawartością, dzięki czemu mogą tworzyć wyższej jakości materiały.
Matthew Mortimer

Matthew Mortimer

Dyrektor ds. generowania popytu w firmie Student Beans

Podejmowanie działań w oparciu o wnioski — zarówno te duże, jak i mniejsze

Zespół marketingowy regularnie przegląda analizy DocSend, aby zebrać opinie na temat oglądalności zawartości i wdrożyć je zarówno do pisania, jak i projektowania przyszłych treści. Matthew kontynuuje — „Wykorzystujemy te wnioski wraz z opiniami klientów do aktualizacji naszych materiałów. DocSend podpowiada nam, kiedy nasze treści są na najwyższym poziomie, a kiedy wymagają poprawy”.

Jak mówi Matthew, nawet mniejsze spostrzeżenia mogą prowadzić do dużych ulepszeń. Jako przykład podaje ulepszenie, jakiego firma dokonała dzięki DocSend w swoich cennikach. Początkowo zawierały ceny we wszystkich regionach, co miało służyć zaspokojeniu potrzeb potencjalnych klientów działających na skalę globalną. Jednak okazało się, że powodowało to pewne zamieszanie. W oparciu o statystyki DocSend dotyczące oglądalności cenników zdecydowano się na ich podzielenie na poszczególne terytoria w celu ustalenia cen, które lepiej odzwierciedlałyby to, co i komu firma oferuje.

Potencjalni klienci byli zdezorientowani ilością szczegółowych informacji w naszym pierwotnym cenniku. Wykorzystując analitykę DocSend, byliśmy w stanie wprowadzić do cennika ulepszenia oparte na danych. Zmiana ta miała znaczący wpływ na naszą strategię sprzedaży i finalizacji transakcji.
Matthew Mortimer

Matthew Mortimer

Dyrektor ds. generowania popytu w firmie Student Beans

„Używamy również DocSend jako kluczowej części naszego procesu wprowadzania i wdrażania” – kontynuuje. „Kiedy wprowadzamy nowego partnera marki, udostępniamy mu dokumenty za pośrednictwem przestrzeni DocSend. Ułatwia to klientowi zapoznanie się z naszymi instrukcjami, a nam umożliwia sprawdzanie, czy klient otworzył, przejrzał i postępuje zgodnie z różnymi przewodnikami pozwalającymi na skonfigurowanie i rozpoczęcie działania w naszej witrynie”.

Refleksja nad przeszłością i spojrzenie w przyszłość

Jak mówi Matthew, patrząc w przyszłość, zespół Student Beans spodziewa się jeszcze większych korzyści dzięki planowanemu zintegrowaniu usług Salesforce i DocSend.

„Kiedy początkowo wdrażaliśmy DocSend, mieliśmy dwie instancje: jedną dla naszej spółki siostrzanej i drugą dla Student Beans” — wspomina. „Z pomocą zespołu DocSend zmigrowaliśmy je razem, aby zapewnić sobie więcej informacji na temat wydajności. Włączenie Salesforce pozwoli na jeszcze lepszy wgląd w zainteresowanie potencjalnych i obecnych klientów”.

Matthew, który od kilku lat ściśle współpracuje z menedżerem konta DocSend, cieszy się, że ma do dyspozycji kompetentny, nastawiony na współpracę zespół, który zawsze może mu dobrze doradzić. Zespoły Student Beans i DocSend utrzymują ścisłą komunikację w zakresie opinii i komunikacji. „Jakiś czas temu podzieliliśmy się naszym pomysłem na ulepszenie platformy” — mówi Matthew. „Wtedy założyliśmy, że zostanie on tylko gdzieś odnotowany i nie spodziewaliśmy się, że usłyszymy o nim ponownie”.

„Kilka miesięcy temu menedżer konta wysłał do nas wiadomość, że ulepszenie, o które prosiliśmy, zostanie wprowadzone w kolejnej wersji” — dodaje Matthew. „Słuchanie sugestii klientów i podejmowanie działań na ich podstawie nie jest często spotykane w branży technicznej”.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki