Bezpieczny, szybki i łatwy
podpis elektroniczny

Zoptymalizuj proces zawierania umów z użyciem ePodpisów, korzystając z bezpiecznej platformy udostępniania dokumentów DocSend.

Inteligentne, bezpieczne podpisywanie

Konwertuj pliki na prawnie wiążące dokumenty, które można podpisać, lub twórz je bezpośrednio w DocSend. Uprość proces składania podpisów elektronicznych dzięki unikatowej, łatwej w użyciu funkcji udostępniania łączy w DocSend. Bezpiecznie finalizuj swoje dokumenty zgodnie z przepisami ustaw E-Sign i UETA.

Współpraca nad transakcjami w czasie rzeczywistym

Wysyłaj dokumenty możliwe do podpisania za pomocą podpisów elektronicznych przez wiele stron. Oszczędź czas, korzystając z możliwości podpisania tego samego dokumentu przez nawet dziesięciu różnych podpisujących.

Natychmiastowa analiza podpisów

Doskonal swoją strategię działań następczych, korzystając z powiadomień o wyświetlaniu w czasie rzeczywistym oraz informacji o tym, ile czasu dana osoba poświęciła na zapoznanie się z przygotowaną umową. Po podpisaniu możesz otrzymać ścieżkę kontrolną procesu podpisywania lub wyeksportować listę podpisów dla danego dokumentu.

Najbardziej intuicyjna usługa ePodpisów

Uprość zarządzanie i realizację transakcji dzięki naprawdę intuicyjnemu rozwiązaniu do składania ePodpisów dostępnemu dla wszystkich stron. Przeciągnij i upuść niestandardowe pola podpisu lub włącz opcję podpisywania jednym kliknięciem.

 

Co nasi klienci mówią o ePodpisach

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki