Polityka prywatności DocSend

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko jako udogodnienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności obowiązuje wersja angielska.

Opublikowano: 24 września 2021 r.
Obowiązuje od: 24 września 2021 r. („Data wejścia w życie”)

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) stanowi źródło informacji dla użytkownika o zasadach i procedurach DocSend, Inc. („DocSend”, „my”, „nas” lub „nasze”) dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania jego danych w związku z korzystaniem z usługi DocSendTM. DocSend dostarcza usługę internetową i mobilną („Usługa”), dzięki której użytkownicy posiadający konta DocSend („Użytkownicy”) mogą udostępniać informacje, zawartość, materiały, pliki i foldery (łącznie „Zawartość”) oraz analizować, w jaki sposób klienci, potencjalni klienci i inne osoby trzecie, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami usługi („Osoby przeglądające”), przeglądają i/lub odbierają ich zawartość.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem naszej witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://www.docsend.com („Witryna”), aplikacji na urządzeniach, interfejsów API oraz za pomocą rozwiązań stron trzecich. „Urządzenie” to dowolny komputer używany do uzyskiwania dostępu do usługi DocSend, w tym między innymi komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet lub inne konsumenckie urządzenie elektroniczne.

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności reguluje dostęp użytkownika do usługi DocSend niezależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do niej dostęp, i wyjaśnia, jakie dane i dlaczego gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z witryny i/lub usługi, w jaki sposób są one wykorzystywane oraz jakie prawa i wybory przysługują użytkownikowi. Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych i innych informacji gromadzonych przez nas od lub na temat: (i) odwiedzających lub użytkowników naszej witryny i usługi, (ii) potencjalnych klientów, (iii) obecnych klientów, (iv) kandydatów do pracy.

Podczas świadczenia naszej usługi gromadzimy informacje związane z osobami przeglądającymi w imieniu naszych użytkowników. Korzystanie przez nas z informacji w imieniu naszych użytkowników jest regulowane naszą umową z odpowiednim użytkownikiem i jego polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki w zakresie prywatności stosowane przez użytkowników lub inne osoby trzecie.

Korzystając z naszej witryny lub usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i inne działania opisane w niniejszej Polityce prywatności.

1. Informacje, które gromadzimy

Podczas interakcji z witryną lub usługą oraz w związku z naszymi wydarzeniami oraz działaniami sprzedażowymi i marketingowymi gromadzimy informacje, które – samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami – można wykorzystać do identyfikacji użytkownika („Danych osobowych”), jak opisano poniżej:

A. Informacje podawane przez użytkownika
Podczas rejestracji konta użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu domowego lub adresu firmy.

Użytkownik może również zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych podczas wysyłania do nas wiadomości e-mail lub korzystania z jakichkolwiek interaktywnych funkcji, które możemy udostępnić w usłudze. Na przykład użytkownik może poprosić nas o: (a) zaimportowanie jego kontaktów przez udzielenie nam dostępu do usług stron trzecich (takich jak konto e-mail) lub (b) wykorzystanie informacji sieci społecznościowych, jeśli użytkownik udzieli nam dostępu do swojego konta w usługach połączeń sieci społecznościowych.

Użytkownik może również podać nam adresy e-mail swoich kontaktów, gdy udostępnia im foldery lub pliki lub gdy zaprasza ich do dołączenia do DocSend. Ponadto, jeśli użytkownik zarejestruje się w naszej płatnej usłudze, może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, w tym informacji o karcie kredytowej, jak opisano poniżej.

B. Wydarzenia
Możemy również gromadzić dane od użytkownika, w tym między innymi, gdy uczestniczy on w jednym z naszych wydarzeń, podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami handlowymi lub gdy kontaktuje się z działem obsługi klienta.

C. Wnioski o zatrudnienie
Gdy użytkownik ubiega się o zatrudnienie za pośrednictwem witryny, nasz dostawca usług rekrutacyjnych gromadzi jego CV i wszelkie dodatkowe informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać, w tym między innymi historię zatrudnienia i wykształcenie. Ponadto, jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy skorzystać z usług strony trzeciej w celu przeprowadzenia weryfikacji przeszłości, aby określić, czy użytkownik nadaje się na dane stanowisko.

D. Informacje otrzymywane od osób przeglądających
Jeśli jesteś osobą przeglądającą, użytkownik może poprosić Cię o dostarczenie mu informacji (w tym danych osobowych) za pośrednictwem usługi w celu wyświetlenia zawartości tego użytkownika. W szczególności, w celu uzyskania dostępu do zawartości, którą użytkownik chce udostępnić osobom przeglądającym, osoba przeglądająca może zostać poproszona o podanie swojego adresu e-mail podczas otwierania łącza użytkownika usługi DocSend (lub adres e-mail osoby przeglądającej może zostać podany przez użytkownika). DocSend przechowuje te informacje w imieniu naszych użytkowników. W przypadku gdy osoba przeglądająca udostępnia te informacje użytkownikowi, robi to zgodnie z praktykami i zasadami ochrony prywatności tego użytkownika. DocSend nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności swoich użytkowników i przetwarza te informacje wyłącznie zgodnie z obowiązującą umową zawartą z każdym użytkownikiem. Jeśli jesteś osobą przeglądającą jednego z użytkowników DocSend i nie chcesz, aby ten użytkownik korzystający z usługi DocSend kontaktował się z Tobą, skontaktuj się bezpośrednio z tym użytkownikiem.

E. Treści
Świadcząc usługę, przetwarzamy w imieniu użytkowników informacje uwzględnione w treściach, które użytkownicy (i odpowiednio przedstawiciele użytkowników, pracownicy lub inne osoby, których dane dotyczą, wybrane przez użytkowników) przesyłają, pobierają, udostępniają lub wysyłają za pośrednictwem usługi lub do których uzyskują dostęp. Jeśli użytkownik doda do swojego konta treści, które zostały wcześniej przesłane przez niego lub innego użytkownika, możemy powiązać całość lub część tychże treści z kontem użytkownika, zamiast przechowywać duplikat.

F. Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich
Możemy również otrzymywać dane osobowe (takie jak adres e-mail) za pośrednictwem innych użytkowników, jeśli na przykład próbowali oni udostępnić coś użytkownikowi lub próbowali polecić DocSend użytkownikowi. Możemy uzupełniać informacje zebrane od użytkowników i osób przeglądających (takie jak adres e-mail) dodatkowymi informacjami uzyskanymi z publicznie dostępnych baz danych lub usług stron trzecich, które dostarczają informacji o przedsiębiorcach i firmach (w tym imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe firmy i informacje o firmie), i wyświetlać te informacje naszym użytkownikom w ramach naszych usług.

G. Informacje gromadzone automatycznie
i. Dane dziennika.

Gdy użytkownik korzysta z usługi, automatycznie rejestrujemy informacje z jego urządzenia, oprogramowania oraz aktywności w ramach usługi. Obejmuje to adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, strony internetowe odwiedzane przed wejściem do witryny, strony internetowe przeglądane bezpośrednio po opuszczeniu naszej witryny, informacje wyszukiwane w witrynie, preferencje ustawień lokalnych, numery identyfikacyjne powiązane z urządzeniami, operatora komórkowego, znaczniki daty i godziny powiązane z transakcjami, informacje o konfiguracji systemu, metadane dotyczące zawartości oraz inne interakcje z zawartością i usługą.

Gromadzimy te informacje w celu świadczenia usługi oraz dostarczania naszym użytkownikom raportów i analiz dotyczących korzystania z usługi. Informacje te są udostępniane użytkownikom za pośrednictwem usługi (na przykład udostępniamy użytkownikom informacje o lokalizacji osoby przeglądającej na podstawie jej adresu IP) i mogą być powiązane z innymi informacjami o użytkowniku i jego osobach przeglądających (w tym z danymi osobowymi), które użytkownicy nam przekazują.

Jeśli jesteś osobą przeglądającą, która wyświetla treść otrzymaną od użytkownika za pośrednictwem usługi, automatycznie gromadzimy informacje o Twojej interakcji z taką treścią i z naszą usługą. Gromadzimy między innymi następujące informacje:

 • czy dana osoba przeglądająca wyświetlała bądź wyświetla treść;
 • data i godzina wyświetlenia treści;
 • liczba wyświetleń i czas wyświetlania treści;
 • które fragmenty treści były wyświetlane; oraz
 • adres IP i lokalizacja osoby przeglądającej.

ii. Pliki cookie i inne technologie śledzące

Używamy „plików cookie” (małych plików danych, które przesyłamy do urządzenia użytkownika) i innych technologii śledzących w celu obsługi i administrowania witryną i usługą, analizowania trendów, wyświetlania reklam oraz ulepszania dostępu do usługi i korzystania z niej. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii wykorzystywanych w naszej witrynie i usłudze można znaleźć w naszym dokumencie Polityka dotycząca wykorzystania plików cookie tutaj: https://www.docsend.com/cookie-policy/.

2. Jak wykorzystujemy informacje

A. Udzielanie informacji; odpowiadanie na wnioski
Kiedy podmiot prosi o informacje na temat Usługi (np. o demonstrację, przesłanie oferty lub udostępnienie cennika) lub kiedy rejestruje się na webinarium lub wydarzenie, korzystamy z jego danych kontaktowych w celu udzielenia mu związanej z wnioskiem odpowiedzi. W przypadku podmiotów pochodzących z UE, których dotyczą dane, tego rodzaju wykorzystywanie danych jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek lub jego realizacji.

B. Świadczenie Usługi Użytkownikom
Wykorzystujemy dane dotyczące konta udostępnione przez Użytkowników w związku z zakupem, rejestracją, użytkowaniem lub pomocą z kontem Użytkownika (np. nazwę Użytkownika, adres e-mail i informacje rozliczeniowe), aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Usługi i/lub Witryny, skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie korzystania z Usługi i/lub Witryny bądź powiadomić Użytkownika o ważnych zmianach w Usłudze i/lub Witrynie. W przypadku podmiotów pochodzących z UE, których dotyczą dane, tego rodzaju wykorzystywanie danych jest konieczne w celu realizacji postanowień umowy zawartej przez nas z Użytkownikiem.

Zgodnie z obowiązującą umową z Użytkownikiem przetwarzamy w imieniu Użytkownika Dane Osobowe dotyczące Wyświetlających i Zawartości Użytkownika w celu świadczenia Usługi oraz udostępniania Użytkownikowi funkcji raportowania i analizy w zakresie interakcji Użytkownika z należącą do niego Zawartością i naszą Usługą. Dane dotyczące Wyświetlających, które są nam udostępniane za pośrednictwem Usługi, zostaną udostępnione Użytkownikom komunikującym się z Wyświetlającymi za pośrednictwem Usługi i mogą zostać przez Użytkowników powiązane z innymi informacjami dotyczącymi Wyświetlających (w tym danymi osobowymi), które Użytkownicy nam przekazali lub które Wyświetlający przekazali Użytkownikom za pośrednictwem Usługi. Podmiot DocSend nie wykorzystuje danych osobowych Wyświetlających zgromadzonych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usługi ani nie uzyskuje do nich dostępu poza przypadkami, w których Użytkownik wyraził na to zgodę lub w których odbywa się to w celu świadczenia Usługi bądź zapewnienia związanego z Usługą wsparcia i pomocy.

C. Komunikacja marketingowa z Użytkownikami oraz wysyłanie im innego rodzaju wiadomości
Możemy wykorzystywać adres e-mail lub adres pocztowy Użytkownika do przesyłania pocztą (odpowiednio) elektroniczną lub tradycyjną informacji o nowych produktach i usługach, nadchodzących wydarzeniach i innych promocjach. W przypadku otrzymania niechcianej wiadomości e-mail należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji subskrypcji zawartymi w wysłanej przez nas promocyjnej wiadomości e-mail. Uwaga: jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości marketingowych, nadal będziemy mogli kontaktować się z nim w związku z naszą Usługą lub w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek Użytkownika. Zgodnie z obowiązującym prawem nasi przedstawiciele handlowi mogą również korzystać z numeru telefonu Użytkownika w celu nawiązywania z nim bezpośredniego kontaktu telefonicznego w związku z rzeczonymi nowymi produktami i usługami, nadchodzącymi wydarzeniami lub innymi promocjami.

W przypadkach określonych przez obowiązujące prawo (np. gdy mowa o podmiotach pochodzących z UE, których dotyczą dane) będziemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną bądź kontaktować się z nim telefonicznie tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę w momencie przekazywania nam swoich Danych Osobowych. Użytkownik, który udzielił nam zgody na kontakt w celach marketingowych, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdej wysyłanej przez nas marketingowej wiadomości e-mail. Ponadto jeśli Użytkownik w dowolnym momencie stwierdzi, że chce zrezygnować z komunikacji marketingowej bądź życzy sobie usunięcia swojego imienia i nazwiska z naszej listy mailingowej lub ze spisu telefonicznego, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: [email protected]. Uwaga: jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości marketingowych, nadal będziemy mogli kontaktować się z nim w związku z naszą Usługą lub w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek Użytkownika.

D. Ze względu na uzasadnione interesy biznesowe
Wykorzystujemy dane dotyczące korzystania z Witryny i Usługi oraz związane z Witryną i Usługą interakcji – z uwzględnieniem informacji, które gromadzimy za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii – w celu realizacji określonych uzasadnionych interesów biznesowych lub postanowień naszej umowy z Użytkownikiem, w tym:

 • do udostępniania i obsługi Witryny i Usługi oraz zarządzania nimi;
 • do personalizacji i usprawniania dostępu do Witryny i Usługi oraz sposobu ich użytkowania (z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności Usługi, dodawania funkcji produktów i zwiększania intuicyjności obsługi);
 • do weryfikowania uprawnień Użytkowników niezbędnych do przetwarzania ich wniosków w ramach Usługi;
 • do dostosowywania naszej strategii marketingowej i personalizowania komunikacji z Użytkownikiem (obejmującej udostępnianie lub oferowanie aktualizacji oprogramowania oraz informowanie o naszych funkcjach i innych aspektach związanych z Usługą w kontekście zawartości i funkcji, z którymi Użytkownik wchodzi w interakcje);
 • do przeprowadzania badań i rozwoju oraz sporządzania analiz i raportów dotyczących trendów branżowych związanych z użytkowaniem zawartości i jej funkcjonowaniem;
 • do realizacji celów firmy i programu odpowiedzialności społecznej;
 • do identyfikacji Użytkownika i zapobiegania dalszemu niepożądanemu przetwarzaniu jego danych w sytuacji, gdy Użytkownik poprosił o udostępnienie, aktualizację bądź skasowanie jego danych bądź o usunięcie jego danych z naszych list marketingowych (zachowujemy wówczas podstawowe dane Użytkownika);
 • w związku z wewnętrznymi operacjami biznesowymi/technicznymi, w tym w ramach audytu, działań mających na celu zachowanie jakości i bezpieczeństwa naszej Witryny i Usługi, rozwiązywania problemów i zgłaszania błędów, analizy danych, testowania, zapobiegania działaniom złośliwym, nieuczciwym lub nielegalnym bądź nieprawidłowemu korzystaniu z naszych produktów i usług (z uwzględnieniem sądownego ścigania osób za takie działania odpowiedzialnych), a także zapewniania bezpieczeństwa naszej Witryny i Usługi oraz sieci, architektury i systemów informatycznych.

W przypadku podmiotów pochodzących z UE, których dotyczą dane, tego rodzaju wykorzystywanie danych osobowych jest konieczne w celu zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszej Witryny i Usługi, oraz poprawy doświadczeń Użytkownika w tym zakresie. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, podstawą wykorzystywania plików cookie w naszej Witrynie jest uzasadniony interes lub udzielona przez Państwa zgoda. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i innych technologii śledzących prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem „Polityka dotycząca wykorzystania plików cookie”.

3. Udostępnianie i ujawnianie informacji

A. Użytkownik
Będziemy wyświetlać dane osobowe Użytkownika na stronie profilu i we wszystkich innych obszarach zgodnie z preferencjami określonymi przez Użytkownika z poziomu konta. Użytkownik może uzyskać dostęp do rzeczonych preferencji i zmienić je w dowolnym momencie zgodnie z informacjami zawartymi w Sekcji 4. Użytkownik powinien udostępniać dane osobowe świadomie, z myślą o tym, ile informacji na swój temat chce udzielić innym.

Gdy Wyświetlający otrzymuje od Użytkownika Zawartość, pokazujemy mu nazwę Użytkownika. Umożliwiamy również Użytkownikom udostępnienie odpowiednim Wyświetlającym swoich danych kontaktowych w przeglądarce dokumentów. Jeśli Wyświetlający podał swój adres e-mail, pokazujemy rzeczony adres oraz imię i nazwisko Wyświetlającego Użytkownikowi, który przesłał Zawartość za pośrednictwem naszej Usługi.

Za zgodą Użytkownika możemy również udostępnić bądź ujawnić informacje np. w przypadku korzystania przez Użytkownika z konta za pośrednictwem aplikacji innej firmy (zob. poniżej). Upublicznienie niektórych informacji jest też możliwe poprzez korzystanie z pewnych funkcji w ramach Usługi. Informacje publiczne mogą zostać rozpowszechnione szybko i na dużą skalę. Prosimy Użytkowników o świadome podejście do ujawniania danych osobowych na stronie profilu i w naszej Usłudze oraz o zastanowienie się nad pożądanym poziomem anonimowości.

B. Pracownicy, dostawcy usług, partnerzy biznesowi i inne strony
Ujawnimy dane osobowe Użytkownika naszym pracownikom w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi. Możemy również korzystać z usług pewnych firm zewnętrznych i osób trzecich pomagających nam w świadczeniu, obsługiwaniu, analizowaniu i ulepszaniu Usługi (np. dostawców usług w zakresie przechowywania danych, konserwacji, przetwarzania płatności [zob. poniżej] i zarządzania bazami danych; dostawców usług analitycznych, którzy pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Witryny i Usługi oraz dokonuje z nimi interakcji; dostawców oprogramowania CRM, marketingowego i sprzedażowego; dostawców wspomagających nas w rekrutacji oraz weryfikacji talentów i wykształcenia). Rzeczone strony trzecie mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika w celu wykonania powyższych zadań w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, na mocy zobowiązań podobnych do tych zawartych w niniejszej „Polityce prywatności”.

Począwszy od Daty Wejścia Umowy w Życie do rzeczonych stron trzecich należą strony uwzględnione w niniejszym dokumencie.

C. Inne spółki Dropbox
Podmiot DocSend współdzieli infrastrukturę, systemy i technologię z innymi spółkami należącymi do Dropbox, Inc. lub zarządzanymi przez Dropbox, Inc. („Spółki Dropbox”) w celu świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania usług Spółek Dropbox. Wszystkie Spółki Dropbox przetwarzają Twoje dane osobowe w tych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z własnymi warunkami i zasadami.

D. Aplikacje innych firm
Za zgodą Użytkownika możemy udostępnić informacje na jego temat aplikacji innej firmy, np. w sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na dostęp do naszej Usługi za pośrednictwem takiej aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki rzeczone strony wykorzystują informacje dotyczące Użytkownika. Użytkownik powinien upewnić się, że aplikacja jest sprawdzona, oraz przeczytać i zaakceptować politykę prywatności jej dostawcy.

E. Partnerzy reklamowi
Partnerzy reklamowi stron trzecich mogą, za pośrednictwem naszych Usług i w serwisach społecznościowych, korzystać z plików cookie, technologii i innych narzędzi do śledzenia w celu gromadzenia informacji dotyczących działań Użytkownika oraz jego urządzenia (takich jak adres IP, identyfikatory mobilne, odwiedzane strony, lokalizacja, pora dnia).

F. Zgodność z przepisami prawa i żądaniami organów ścigania; ochrona praw podmiotu DocSend
Pliki przechowywane na koncie DocSend oraz gromadzone przez nas informacje o Użytkowniku możemy ujawnić stronom trzecim poza platformą DocSend w sytuacji, gdy działamy w dobrej wierze i przekonaniu, że ujawnienie ich jest uzasadnione i konieczne w celu: (a) dostosowania się do prawa, przepisów lub żądań organów prawnych; (b) ochrony jakiejkolwiek osoby przed śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała; (c) zapobiegania oszustwom lub nadużyciom wymierzonym w podmiot DocSend lub Użytkowników platformy; (d) ochrony praw własności podmiotu DocSend. Przed udostępnieniem zgodnie z powyższym zapisem Zawartości należących do Użytkownika organom ścigania usuniemy szyfrowanie DocSend z udostępnianych plików. Podmiot DocSend nie będzie jednak w stanie odszyfrować plików zaszyfrowanych przed zapisaniem ich na platformie DocSend.

G. Przenoszenie działalności
W przypadku fuzji, przejęcia lub bankructwa naszej firmy lub sprzedaży całości lub części jej aktywów informacje dotyczące Użytkownika mogą w ramach transakcji zostać przekazane innej stronie. W takim przypadku Użytkownik zostanie jednak powiadomiony (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail lub widocznej wiadomości w naszej Witrynie) o wszelkich zmianach w sposobie kontroli lub wykorzystywania jego danych osobowych lub Zawartości, a także o ewentualnej zmianie polityki prywatności mającej zastosowanie do jego danych osobowych lub Zawartości. Ponadto poinformujemy Użytkownika o wszystkich możliwościach wyboru, jakie będzie miał w kontekście rzeczonych informacji.

4. Zmiana lub usunięcie informacji dotyczących Użytkownika

Użytkownik, który dokonał rejestracji, może przeglądać, aktualizować lub poprawiać Dane Osobowe podane w trakcie rejestracji lub w profilu konta poprzez zmianę „ustawień konta”. W przypadku gdy Użytkownik chce usunąć konto, należy skontaktować się z Podmiotem DocSend w sposób określony poniżej. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika ulegną zmianie lub jeżeli Użytkownik nie będzie chciał już korzystać z naszej Usługi, Dane Osobowe można będzie zmienić za pośrednictwem ustawień konta. W niektórych przypadkach Podmiot DocSend ma prawo zachować kopie informacji Użytkownika zgodnie z treścią poniższej sekcji 5. W razie pytań dotyczących Danych Osobowych w oferowanej przez Podmiot DocSend Usłudze należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

5. Zachowanie danych

Podmiot DocSend będzie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres aktywności konta Użytkownika, przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub przez okres wymagany przez prawo – w zależności od tego, który z nich będzie najdłuższy. Jeżeli Użytkownik chce usunąć swoje konto lub zażądać od Podmiotu DocSend zaprzestania używania jego informacji do świadczenia Usługi, może poprosić o usunięcie swojego konta, wysyłając e-mail na adres [email protected]. Podmiot DocSend może przechowywać, wykorzystywać lub ujawniać informacje Użytkownika (w tym Dane Osobowe) w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub realizacji uzasadnionych interesów biznesowych Podmiotu DocSend (takich jak cele analityczne bądź związane z bezpieczeństwem i ochroną). Zgodnie z tymi wymogami oraz z ich uwzględnieniem Podmiot DocSend dołoży starań, aby bezzwłocznie usunąć dane Użytkownika na żądanie. Ponadto Podmiot DocSend nie usuwa z serwerów Zawartości dzielonych przez Użytkownika z innymi użytkownikami.

6. Konta Zespołu DocSend

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi DocSend za pośrednictwem konta klasy podlegającej administracji („Konta Zespołu DocSend”), administrator takiego Użytkownika może:

 • uzyskać dostęp do informacji na koncie DocSend Twojego zespołu oraz do danych związanych z tym kontem;
 • ujawniać lub ograniczać informacje podane przez Użytkownika lub udostępnione Użytkownikowi podczas korzystania z Konta Zespołu DocSend, a także uzyskiwać dostęp do takich informacji;
 • kontrolować, w jaki sposób można uzyskać dostęp do Konta Zespołu DocSend lub je usunąć.

W razie pytań związanych z prawami swojego Administratora Użytkownik powinien odnieść się do polityki własnej organizacji.

7. Społeczność DocSend

W ramach Usługi Podmiotu DocSend mogą być oferowane dostępne publicznie usługi społecznościowe takie jak blogi, fora czy serwisy typu wiki. Należy pamiętać, iż wszelkie informacje podane przez Użytkownika w rzeczonych usługach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do takich usług dostęp. Posty Użytkownika mogą pozostać w takich usługach nawet po usunięciu konta. W razie pytań dotyczących Danych Osobowych w oferowanej przez Podmiot DocSend Usłudze należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

8. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Strony Trzecie

A. Informacje ogólne
Strony trzecie nie są zobowiązane do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności w odniesieniu do Danych Osobowych, które Użytkownik przekazuje bezpośrednio rzeczonym stronom trzecim lub które rzeczone strony trzecie gromadzą dla siebie. Podmiot DocSend nie kontroluje witryn stron trzecich, które mogą być udostępniane za pośrednictwem niniejszej Usługi. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zatem zastosowania do informacji udostępnianych przez Użytkownika w witrynach stron trzecich lub do informacji gromadzonych przez strony trzecie zarządzające takimi witrynami. Przed odwiedzeniem witryny internetowej strony trzeciej – czy to za pośrednictwem łącza w niniejszej Usłudze, czy w inny sposób – i przed przekazaniem jakichkolwiek Danych Osobowych jakiejkolwiek stronie trzeciej Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i praktykami (jeśli takowe istnieją) strony trzeciej odpowiedzialnej za rzeczoną witrynę i podjąć niezbędne według własnego uznania kroki w celu ochrony swojej prywatności.

B. Gromadzenie informacji dotyczących karty kredytowej Użytkownika przez Strony Trzecie
Jeżeli zdecydujesz się na subskrypcję zakupionej Usługi, w przypadku której płatność dokonywana jest za pośrednictwem karty kredytowej, zewnętrzny dostawca usług Podmiotu DocSend przetwarzający płatności kartą kredytową (Stripe) przetworzy dane dotyczące karty kredytowej. Tym samym upoważniasz Podmiot DocSend do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania podmiotowi Stripe danych dotyczących Twojej karty kredytowej i innych informacji związanych z płatnością. Oświadczasz też i gwarantujesz, iż dysponujesz wszelkimi prawami wymaganymi do ujawnienia Podmiotowi DocSend takich danych. Podmiot DocSend może ponadto udostępniać Twoje Dane Osobowe zaufanym stronom trzecim, które są kluczowymi podmiotami odpowiadającymi za działanie Usługi Podmiotu DocSend, między innymi instytucjom finansowym, podmiotom przetwarzającym płatności, dostawcom usług weryfikacyjnych i biurom kredytowym, a także wszelkim stronom trzecim, które zostały bezpośrednio upoważnione do otrzymywania Twoich Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki podmiot Stripe chroni dane otrzymane od Usługi DocSend, zapoznaj się z niniejszymi stronami: https://stripe.com/legal/ssahttps://stripe.com/privacy.

Podmiot DocSend nie otrzymuje ani nie przechowuje na swoich serwerach informacji dotyczących karty kredytowej. Podmiot DocSend otrzymuje jedynie tzw. token transakcji i jednorazowy numer identyfikacyjny, dzięki którym może zweryfikować pomyślne zakończenie transakcji. W obszarach niniejszej Usługi, w których gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika, wykorzystywane jest standardowe w branży szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer), jednak aby z takiego szyfrowania korzystać, Użytkownik musi używać przeglądarki z obsługą ochrony poprzez szyfrowanie.

C. Gromadzenie innych informacji przez inne Strony Trzecie
Podmiot DocSend może korzystać z usług dostawców zewnętrznych takich jak Google, Kissmetrics i Intercom w celu uzyskania danych analitycznych. Podmioty te mogą pozyskiwać Twoje Dane Osobowe i inne informacje za pośrednictwem Witryny lub Usługi Podmiotu DocSend. Więcej informacji na temat gromadzonych przez podmiot Google danych oraz sposobu, w jaki podmiot Google ujawnia je i wykorzystuje, znajdziesz tutaj: http://www.google.com/policies/privacy. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą gromadzenia i przetwarzania danych, które generujesz poprzez korzystanie z Usług, w następującej witrynie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat gromadzonych przez podmiot Kissmetrics danych oraz sposobu, w jaki podmiot Kissmetrics ujawnia je i wykorzystuje, znajdziesz tutaj: https://www.kissmetrics.io/privacy. Więcej informacji na temat gromadzonych przez podmiot Intercom danych oraz sposobu, w jaki podmiot Intercom ujawnia je i wykorzystuje, znajdziesz tutaj: http://docs.intercom.com/legal/privacy.

Partnerzy reklamowi Podmiotu DocSend mogą wykorzystywać Dane Osobowe (i podobne informacje pozyskiwane z innych witryn internetowych) na rzecz dostarczenia Użytkownikowi ukierunkowanych reklam podczas odwiedzania witryn internetowych stron trzecich w obrębie ich sieci. Ta praktyka jest powszechnie znana jako „reklama oparta na zainteresowaniach” bądź „reklama behawioralna”. Podmiot DocSend może zezwolić na dostęp do innych danych gromadzonych za pośrednictwem Usług, aby udostępnić informacje, które mogą być dla Użytkownika przydatne, odpowiednie, cenne bądź w inny sposób interesujące. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępniać swoich Danych Osobowych zewnętrznym partnerom reklamowym, może postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi w polityce dotyczącej wykorzystania plików cookie znajdującej się tutaj: https://www.docsend.com/cookie-policy. Inną, dostępną w przypadku niektórych urządzeń możliwością jest skorzystanie ze znajdujących się w ustawieniach opcji urządzenia dotyczących platformy w celu dokonania odpowiedniego wyboru.

Podmiot DocSend może również umożliwić Użytkownikowi logowanie się w Usłudze za pośrednictwem kont stron trzecich takich jak LinkedIn czy Google. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług takich stron trzecich, strony te mogą gromadzić jego Dane Osobowe poprzez Witrynę i Usługę Podmiotu DocSend. Więcej informacji na temat gromadzonych przez podmiot LinkedIn danych oraz sposobu, w jaki podmiot LinkedIn ujawnia je i wykorzystuje, można znaleźć tutaj: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Dodatkowe informacje dotyczące rozszerzenia dla przeglądarki Chrome

Podmiot DocSend oferuje rozszerzenie do przeglądarki Chrome, z którego Użytkownik może korzystać w połączeniu z kontem DocSend. Informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem tego rozszerzenia z interfejsów API Google, przetwarzane są zgodnie z polityką dotyczącą danych użytkownika usługi Chrome Web Store, w tym z wymogami w zakresie ograniczonego użytkowania.

10. Prawa Użytkownika w zakresie prywatności

A) Zakres
W Polityce Prywatności DocSend opisano, dlaczego i w jaki sposób Podmiot DocSend gromadzi, wykorzystuje i przechowuje Dane Osobowe Użytkownika, a także określono podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika oraz prawa Użytkownika i obowiązki Podmiotu DocSend w związku z takim przetwarzaniem (prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją „Prawa Użytkownika”).

B. Podmiot DocSend jako podmiot przetwarzający dane
Podmiot DocSend jest administratorem danych przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników, ale może też funkcjonować jako podmiot przetwarzający dane w przypadku Danych Osobowych przetwarzanych w imieniu Użytkowników. Informacje dotyczące sposobu kontaktu z Podmiotem DocSend znajdują się w poniższej sekcji „Kontakt z nami”.

Jeśli Użytkownik mieszka w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku), jego usługodawcą jest podmiot Dropbox, Inc. W przypadku wszystkich innych Użytkowników i Wyświetlających podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Dropbox International Unlimited Company.

C. Prawa Użytkownika
Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Użytkownik ma w odniesieniu do swoich Danych Osobowych następujące prawa:

 • Prawo dostępu: na żądanie Podmiot DocSend wyjawi, czy przetwarza Dane Osobowe Użytkownika, a w przypadku ich przetwarzania dostarczy Użytkownikowi kopię takich danych wraz z innymi określonymi informacjami.
 • Prawo do sprostowania: jeżeli Dane Osobowe Użytkownika są niepoprawne bądź niekompletne, Użytkownik ma prawo zażądać od Podmiotu DocSend ich sprostowania bądź uzupełnienia. Jeżeli Podmiot DocSend udostępnił Dane Osobowe Użytkownika innym stronom, poinformuje takie strony o korekcie, o ile będzie to możliwe. Na prośbę Użytkownika, o ile będzie to możliwe i zgodne z prawem, Podmiot DocSend poinformuje również Użytkownika, jakim stronom trzecim udostępnił jego dane, aby Użytkownik mógł się z takimi stronami bezpośrednio skontaktować.
 • Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo poprosić Podmiot DocSend o wykasowanie lub usunięcie jego Danych Osobowych na przykład w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot DocSend jest zgoda Użytkownika, którą Użytkownik zdecyduje się wycofać. Jeśli Podmiot DocSend udostępnił dane Użytkownika innym stronom, poinformuje takie strony trzecie o konieczności usunięcia danych, o ile będzie to możliwe. Na prośbę Użytkownika, o ile będzie to możliwe i zgodne z prawem, Podmiot DocSend poinformuje również Użytkownika, jakim stronom trzecim udostępnił jego dane, aby Użytkownik mógł się z takimi stronami bezpośrednio skontaktować. Podmiot DocSend może kontynuować przetwarzanie Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie takie jest konieczne do realizacji uzasadnionych interesów i zgodne z obowiązującym prawem, tak jak opisano to w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może poprosić Podmiot DocSend o ograniczenie lub „zablokowanie” przetwarzania jego Danych Osobowych w określonych okolicznościach, np. w sytuacji, gdy kwestionuje poprawność swoich danych lub nie życzy sobie ich przetwarzania. Przed zniesieniem ograniczeń przetwarzania Podmiot DocSend poinformuje o tym Użytkownika. Jeżeli Podmiot DocSend udostępnił Dane Osobowe Użytkownika innym stronom, poinformuje takie strony trzecie o konieczności ograniczenia przetwarzania, o ile będzie to możliwe. Na prośbę Użytkownika, o ile będzie to możliwe i zgodne z prawem, Podmiot DocSend poinformuje również Użytkownika, jakim stronom trzecim udostępnił jego dane, aby Użytkownik mógł się z takimi stronami bezpośrednio skontaktować.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do uzyskania od Podmiotu DocSend swoich Danych Osobowych, na których przekazanie wyraził zgodę lub które zostały Podmiotowi DocSend przekazane jako element niezbędny do realizacji umowy z Użytkownikiem. Podmiot DocSend przekaże Użytkownikowi Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Użytkownik będzie mógł wykorzystać te dane w dowolnym innym miejscu.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo zażądać od Podmiotu DocSend zaprzestania przetwarzania jego Danych Osobowych. Żądanie to zostanie przez Podmiot DocSend spełnione:
  • gdy przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu – chyba że przedstawimy przekonujące i zasadne podstawy takiego przetwarzania;
  • gdy przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody: jeżeli Podmiot DocSend w celu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika polega na jego zgodzie w tym zakresie, Użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Działanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika przed otrzymaniem przez Podmiot DocSend zawiadomienia o wycofaniu zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych: jeżeli Użytkownik ma obawy dotyczące praktyk Podmiotu DocSend w zakresie ochrony prywatności, w tym sposobu, w jaki Podmiot DocSend przetwarzał jego Dane Osobowe, może zgłosić swoje zastrzeżenia organowi ochrony danych uprawnionemu do rozpatrywania tego rodzaju skarg.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw poprzez nawiązanie z Podmiotem DocSend kontaktu w sposób określony w poniższej sekcji „Kontakt z nami”.

D. Uzasadniony Interes
„Uzasadnione interesy" oznaczają interesy Podmiotu DocSend związane z prowadzeniem przez niego działalności, zarządzaniem Usługą oraz dostarczaniem Użytkownikowi Usługi na najwyższym poziomie. W niniejszej Polityce Prywatności opisano, kiedy Podmiot DocSend przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w związku ze swoimi uzasadnionymi interesami, czym rzeczone uzasadnione interesy są oraz jakie Użytkownik ma prawa. Podmiot DocSend nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych Użytkownika do działań, których wpływ na Użytkownika jest nadrzędny wobec naszych interesów, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub działania takie będą wymagane bądź dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

E. Przesyłanie danych
W przypadku przekazywania danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii, w sytuacjach, w których ma to zastosowanie, Podmiot DocSend posługuje się różnymi mechanizmami prawnymi takimi jak umowy z naszymi Użytkownikami i Spółkami Zależnymi, standardowe klauzule umowne oraz wydawane przez Komisję Europejską decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

11. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników jest dla nas ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów mających na celu ochronę przekazywanych nam Danych Osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Nie istnieje jednak metoda elektronicznego przekazywania lub przechowywania dokumentów, która byłaby w 100% bezpieczna. Z tego powodu Podmiot DocSend nie może zagwarantować bezpieczeństwa absolutnego. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa w Witrynie DocSend należy skontaktować się z zespołem DocSend pod adresem [email protected].

12. Śledzenie online

Podmiot DocSend nie reaguje obecnie na sygnały DNT (Do Not Track) i podobne. Podmiot DocSend działa w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności niezależnie od tego, czy sygnał DNT został odebrany.

13. Mieszkańcy stanu Kalifornia

A. Dodatkowe powiadomienie dla osób zamieszkujących stan Kalifornia
Niniejsze dodatkowe powiadomienie dla osób zamieszkujących stan Kalifornia dotyczy wyłącznie przypadków przetwarzania Danych Osobowych, które podlegają ustawie CCPA (California Consumer Privacy Act) z 2018 roku. Na mocy ustawy CCPA mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do informacji, jakie kategorie Danych Osobowych na ich temat zostały zebrane przez Podmiot DocSend oraz czy Podmiot DocSend ujawnił takie Dane Osobowe w celach biznesowych (np. dostawcy usług) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Osoby zamieszkujące stan Kalifornia znajdą rzeczone informacje poniżej:

Kategoria Danych Osobowych gromadzonych przez Podmiot DocSend Kategoria stron trzecich, którym Dane Osobowe są ujawniane w celach biznesowych
Identyfikatory
 • Dostawcy usług
Kategorie danych osobowych określone w kodeksie cywilnym stanu Kalifornia – § 1798.80, podpunkt (e)
 • Dostawcy usług
Informacje komercyjne
 • Dostawcy usług
Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej
 • Dostawcy usług
Dane geolokalizacyjne
 • Dostawcy usług
Informacje służbowe lub związane z zatrudnieniem
 • Dostawcy usług
Informacje uzyskane na podstawie innych danych osobowych w celu utworzenia profilu
 • Dostawcy usług

 

Kategorie źródeł, z których Podmiot DocSend pozyskuje Dane Osobowe, oraz cele biznesowe i handlowe Podmiotu DocSend zostały określone powyżej.

B. „Sprzedaż” danych osobowych zgodnie z umową CCPA
Zgodnie z umową CCPA Podmiot DocSend nie „sprzedaje” Danych Osobowych ani nie ma faktycznej wiedzy na temat jakiejkolwiek „sprzedaży” Danych Osobowych osób małoletnich poniżej 16 roku życia.

C. Dodatkowe prawa w zakresie prywatności dla osób zamieszkujących stan Kalifornia
Brak dyskryminacji. Na mocy praw przyznanych im w ramach umowy CCPA osoby zamieszkujące stan Kalifornia mają prawo do traktowania przez przedstawicieli Podmiotu DocSend w sposób niedyskryminujący.

Autoryzowany przedstawiciel. Tylko Użytkownik lub osoba prawnie upoważniona do działania w jego imieniu może złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki dotyczący jego Danych Osobowych. W celu wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela należy skontaktować się z Podmiotem DocSend w sposób określony poniżej.

Weryfikacja. Kiedy Użytkownik złoży wniosek, Podmiot DocSend poprosi o informacje wystarczające do rzetelnego zweryfikowania, czy dany Użytkownik jest osobą, której dotyczą zgromadzone przez nas Dane Osobowe, lub jej upoważnionym przedstawicielem. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło i inne dane.

W przypadku gdy Użytkownik zamieszkujący stan Kalifornia chce skorzystać z praw przysługujących mu na mocy umowy CCPA, prosimy o kontakt z Podmiotem DocSend w sposób opisany poniżej. Podmiot DocSend przetworzy takie wnioski zgodnie z obowiązującym prawem.

14. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może okresowo ulegać zmianom. Jeżeli Podmiot DocSend wprowadzi istotną zmianę w niniejszej Polityce Prywatności, zawiadomi o tym Użytkownika (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli Użytkownik udostępnił Podmiotowi DocSend swój adres e-mail i adres ten jest aktualny). Podmiot DocSend może też wysłać Użytkownikowi zawiadomienie w innych okolicznościach. Z tego względu ważne jest, aby Użytkownik dokonał rejestracji i zawiadomił Podmiot DocSend o każdej zmianie adresu e-mail. Jeżeli Użytkownik nie udostępni Podmiotowi DocSend aktualnego adresu e-mail, powinien regularnie sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

15. Kontakt z nami

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [email protected].