Bezpiecznie pozyskuj i przeprowadzaj transakcje oraz nimi zarządzaj

Znajduj nowe oferty i przesyłaj informacje zainteresowanym podmiotom zewnętrznym w jednym miejscu

Zaufało nam ponad 34 000 firm z całego świata

Skuteczniej identyfikuj odpowiednie możliwości biznesowe

Pozyskuj i oceniaj oferty ze strategiczną przewagą dzięki oferowanej przez DocSend funkcji analizy. Zauważaj zainteresowanie potencjalnych partnerów (lub jego brak) w czasie rzeczywistym, aby lepiej doradzać klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Dowiedz się więcej na temat analityki dokumentów

Stwórz pokój danych, z którego każdy będzie chętnie korzystać

Stwórz oznaczony marką pokój danych o niewielkim rozmiarze, aby przechowywać i udostępniać inwestorom dane związane z wynikami funduszu bądź zarządzać transakcjami M&A w jednym miejscu.  Nasze wirtualne pokoje danych wyróżniają się na tle innych tym, że nie wymuszają na Twoich inwestorach ani klientach tworzenia kont w celu uzyskania dostępu do Twoich plików, a Ty nadal zachowujesz pełną kontrolę nad każdym udostępnianym plikiem.

Zachowaj pełną kontrolę nad danymi finansowymi

Bezpiecznie i pewnie udostępniaj informacje związane z transakcjami ze świadomością, że masz możliwość przyznania wyświetlającym dostępu na różnych poziomach bądź wyznaczenia czasu wygaśnięcia w dowolnym momencie. Umieść znaki wodne na każdej stronie dokumentu, aby chronić poufne dane przed niepożądanym rozpowszechnianiem.

Dowiedz się więcej o dodawaniu znaków wodnych

Rozumiejąc zainteresowania poszczególnych interesariuszy, jesteśmy w stanie zdobyć cenne informacje na temat kluczowych trendów w branży i w efekcie lepiej doradzać klientom.

Michael Magruder

Prezes, Madison Park Group

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki