Categorieën

Advies voor oprichters

Hier zie je hoe je een pre-seed-pitchdeck maakt die leidt tot een financiering

Dit zijn de vijf belangrijkste fouten die oprichters vaak maken in pre-seed-pitchdecks. We geven je advies op basis van gegevens over hoe je deze fouten kunt corrigeren.

Je pitchdeck voor investeerders is een van de belangrijkste assets die je voor je bedrijf in handen hebt. Het kost tijd om een goede pitchdeck samen te stellen. Maar je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar wat VC's echt willen zien in een pitchdeck (download hier ons pre-seed-fondsenwervingsonderzoeksrapport). Op basis van dit onderzoek hebben we 11 criteria gevonden die een materiële impact kunnen hebben op de vraag of je pitchdeck kan leiden tot een vergadering met een investeerder en hopelijk tot een lijst van voorwaarden.


Mede op basis van ons onderzoek naar fondsenwerving hebben we wetenschappelijke gegevens verzameld over een succesvolle werving in een vroeg stadium die we hebben uiteengezet in de volgende twee informatiebronnen:

🧬 Een stapsgewijze handleiding voor een pitchdeck
🎨 Twee sjablonen voor pitchdecks (pre-seed en seed)

De handleiding en sjablonen downloaden


Na analyse van duizenden decks hebben we gezien dat in veel decks dezelfde fouten worden gemaakt. Of het nu gaat om onvoldoende details over het team, of een te sterke afhankelijkheid van producten, deze zaken kunnen het voor VC's lastig maken om de informatie die ze nodig hebben uit je pitchdeck te halen.

Dit zijn de vijf belangrijkste fouten die we hebben gezien en hoe je deze kunt oplossen:

Enkele vuistregels om te onthouden

Houd het beknopt.

Uit ons onderzoek is gebleken dat investeerders gemiddeld minder dan 3,5 minuten aan elke pitchdeck besteden. In die tijd kunnen ze onmogelijk voldoende te weten komen over wie je bent en wat je bedrijf doet. Maar onthoud: je probeert met je pitchdeck geen investeringen binnen te slepen, je wilt er alleen maar voor zorgen dat er een vergadering tot stand komt. Tijdens een Zoom-vergadering daarna heb je voldoende tijd om meer te vertellen over de verschillende aspecten van je bedrijf. De deck heeft uitsluitend het doel om in gesprek te raken met de investeerder. Er is veel informatie die je in die korte tijd moet delen, dus doe dit zo goed mogelijk. We hebben ontdekt dat je dit het beste kunt doen met een deck van 20 pagina's met een duidelijk verhaal (zie hieronder).

(We hebben ook enkele beroemde voorbeelden van seed-pitchdecks geanalyseerd om te laten zien wat ze goed deden en waar verbetering nodig was. Je kunt die voorbeelden hier bekijken).

Breng alles terug naar je probleem en de oplossing.

De probleemdia is in feite de kern van je pitch. Deze dia staat centraal en bepaalt de rest van je verhaal. Gebruik deze dia als richtlijn voor welke aspecten van je product je benadrukt, hoe je je bedrijfsmodel toont en welke informatie je op de teamdia weergeeft. Uit alles moet duidelijk worden hoe je team en je bedrijf het door jou geschetste probleem direct aanpakken.

En vergeet niet, je vertelt een verhaal.

Je deck moet een verhaallijn hebben. Hoewel we een aanbevolen uiteenzetting hebben, is deze niet altijd perfect voor elke deck. Als je een ongelooflijk ervaren team hebt, wil je dit waarschijnlijk onder de aandacht brengen. Als je tractie spraakmakende klanten of veel dagelijks actieve gebruikers bevat, wil je dit misschien vóór andere financiëndia's of concurrentiedia's plaatsen. Maak een verhaal dat de sterke punten van je bedrijf benadrukt. Robbie Crabtree, advocaat en storytellingcoach voor oprichters, heeft ons gewezen op de kunst van het vertellen van beknopte verhalen bij het pitchen van je start-up tijdens fondsenwerving.

Oefen je pitch en zorg dat je hem goed kent

Als je iemand op straat zou tegenkomen en deze persoon zou vragen wat je doet, hoe zou je dat dan beschrijven? Of hoe beschrijf je je bedrijf aan je ouders? Vroeger was het normaal om een elevatorpitch klaar te hebben voor het geval je met een investeerder in gesprek was. Een elevatorpitch kan handig zijn bij het opstellen van een pitchdeck. Je elevatorpitch vormt de spil van je deck. Van daaruit kun je beginnen met het opstellen van je verhaal en het maken van je dia's.

1. Je probleem en Waarom nu? zijn niet duidelijk gedefinieerd

Percentage pre-seed-pitchdecks waarin dit voorkomt: 92%
Gemiddeld aantal pagina's: 1,9

In ons pre-seed-onderzoek hebben we gezien dat 92% van de succesvolle decks wereldwijd — en 100% aan de westkust van de VS —een dia bevat waarin het probleem werd uitgelegd dat het product of bedrijf wilde oplossen. Dit is superbelangrijk. Je probleemdia is een van de twee belangrijkste pijlers in je pitchdeck. Als je het probleem voor je bedrijf niet duidelijk kunt omschrijven, is het tijd om terug te gaan en je bedrijf opnieuw te evalueren..

Hoewel je wat werk moet steken in het verfijnen van de manier waarop je het probleem dat je oplost gaat uitleggen, hoeft het niet ingewikkeld te zijn — en dat zou het in feite ook niet moeten zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat succesvolle decks gemiddeld 1,8 dia's besteden aan het probleem dat ze oplossen. Houd het kort en duidelijk.

Het meer uitdagende deel van het beschrijven van je probleem — en een grotere barrière voor sommige investeerders — is uitleggen waarom het probleem juist nu moet worden opgelost. Je moet niet alleen tijd besteden aan het bedenken van een sluitend antwoord hierop, je moet er ook een dia aan wijden in je pitchdeck.

De sleutel hierbij is om ervoor te zorgen dat je dia met “Waarom nu?“ niet simpelweg een “Waarom?” dia is. De hele deck is bedoeld om uit te leggen waarom investeerders je bedrijf als een waardevolle investering zouden moeten zien. Gebruik dit gedeelte dus om de urgentie te aan te tonen en alle redenen weg te nemen waarom ze niet zouden investeren. Gebruik alle mogelijke gegevens om uit te leggen dat de markt in zijn huidige staat er baat bij zou hebben als jouw bedrijf zich daarin zou begeven.

2. Je hebt te veel productdia's of juist niet genoeg

Percentage pre-seed-pitchdecks waarin dit voorkomt: 86%
Gemiddeld aantal pagina's: 2,7

Het is gemakkelijk om dit gedeelte te verwarren met de oplossingsdia's. Maar dit gedeelte gaat erom investeerders te laten zien wat je daadwerkelijk aan het maken bent, of het nu gaat om een schermafdruk, ontwerpmodellen, een prototype of een eindproduct.

Je hoeft er hier niet al veel tijd aan te besteden. In ons pre-seed-onderzoek hebben we gezien dat oprichters gemiddeld 2,8 dia's aan dit gedeelte hebben besteed. De productssectie moet teruggrijpen naar het probleem, het is de manifestatie van je oplossing. Dus, wat zijn de specifieke functies van je product die bedoeld zijn om het probleem direct aan te pakken? Laat deze zien. Je hoeft hier echter niet in te gaan op de uitgebreide details. Als beleggers het willen weten, zullen ze ernaar vragen en dan kan je erover vertellen.

3. Je benadrukt je tractie niet

Percentage pre-seed-pitchdecks waarin dit voorkomt: 59%
Gemiddeld aantal pagina's: 1,7

Het gedeelte Tractie kan er anders uitzien, afhankelijk van de fase waarin je bedrijf zich bevindt. Investeerders willen eventuele vroege indicatoren zien dat je het juiste product hebt om het probleem op te lossen. Volgens ons onderzoek neemt ongeveer 60% van de bedrijven dit gedeelte op in hun decks. Deze sectie bevat niet noodzakelijkerwijs financiële informatie (hiervoor is een andere toegewijde sectie). Tractie kan huidige klanten, offertes van klanten of zelfs intentieverklaringen omvatten.

Wat je in de sectie Tractie wilt opnemen, is eenvoudigweg het feit dat je bedrijf enig momentum heeft verworven bij externe partijen. Investeerders zullen rekening houden met de huidige fase waarin je je bevindt, dus wees eerlijk. Je kunt het beste laten zien dat je idee voldoende is gefundeerd.

4. Je laat niet zien hoe je het juiste team hebt samengesteld om het probleem op te lossen

Percentage pre-seed-pitchdecks waarin dit voorkomt: 93%
Gemiddeld aantal pagina's: 1,4

Hoewel de overgrote meerderheid van de decks de teamdia bevat, zien we tegelijkertijd dat veel oprichters beknibbelen op de informatie die erin staat.  Net zoals je je op je gemak moet voelen om te werken met de juiste investeerders, willen zij weten met wie ze mogelijk op de lange termijn samenwerken. Maar niet alleen dat, ze willen ook specifiek weten waarom jij dit bedrijf zou moeten runnen. Dit is een dia waar investeerders veel tijd aan besteden – na de dia met de financiën en fondsenwervende doelstellingen (The Ask) – dus geef nuttige informatie.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het gemiddelde aantal woorden op de teamdia bijna het dubbele is van dat van de andere dia's en dat is prima. Deze dia moet de foto van elk oprichtend lid bevatten, de naam, de functie en een beschrijving van hun ervaring en hoe deze specifiek betrekking heeft op jouw bedrijf en de rol die zij daarin spelen. Je moet het investeerders ook gemakkelijk maken om meer informatie te kunnen zien door een link naar de LinkedIn-profielen van het team toe te voegen.

5. Je hebt nog niet alles op een rijtje over je bedrijfsmodel

Percentage pre-seed-pitchdecks waarin dit voorkomt: 88%
Gemiddeld aantal pagina's: 2,8

Investeerders weten dat het bedrijfsmodel dat je in je deck gebruikt, waarschijnlijk nog wat aanpassingen nodig heeft zodra je daadwerkelijk aan de slag gaat. Dat betekent niet dat je niet iets realistisch aan hen moet presenteren. Je hoeft niet alleen de basisvraag “Hoe gaat u geld verdienen?” te beantwoorden, je moet ook laten zien op welk type klant je je richt.

Hieraan hoef je niet heel veel dia's te besteden. Als je meer dan drie dia's nodig hebt om je bedrijfsmodel uit te leggen, moet je waarschijnlijk enkele wijzigingen aanbrengen in de manier waarop je inkomsten gaat genereren. Maar tegelijkertijd mag het niet slechts één dia zijn waarin je de prijsstructuur toont. Je moet je rentabiliteit, je doelgroep (ben je B2B of D2C?) en je marktbenaderinsgegevens opnemen die laten zien hoe je die doelgroep gaat bereiken.

Pre-seed-onderzoeksrapport

Het rapport downloaden

Werk nu aan je verhaal.

Het is een verhaal, weet je nog? Zodra je alle informatie op een rijtje hebt, blik je terug op je deck en probeer je zo objectief mogelijk te zijn. Kun je de volgorde van de informatie ergens aanpassen om een idee duidelijker te maken? Vergt de hoeveelheid informatie die je hebt opgenomen dat beleggers te veel moeten ontrafelen om erachter te komen waar het feitelijk om gaat in je deck? Hoewel we aanraden de bovenstaande stappen in de juiste volgorde uit te voeren, is elke pitch weer anders. De belangrijkste dingen om te onthouden zijn: 1) dat je probleem en oplossing duidelijk in je deck worden beschreven en 2) dat alles duidelijk en beknopt is. Verspil geen kostbare tijd die een investeerder in verwarring kan brengen. Als iets niet wordt uitgelegd, doe dat dan wel, maar houd het kort. Als een afbeelding onnodig is of de informatie niet duidelijk overbrengt, gebruik deze dan niet. Laat investeerders niet naar iets kijken dat geen enkele waarde heeft.

De informatie die je in je deck deelt, moet een logische volgorde hebben en je moet proberen je deck te optimaliseren en informatie te gebruiken die nuttig en nieuw is, en verband houdt met het doel en het verhaal van je bedrijf.

Klaar om je pre-seed-pitchdeck naar investeerders te sturen?

Is jouw pitchdeck-investeerder er klaar voor? Oprichters van pre-seed- en seed-fases kunnen een aanvraag indienen bij het DocSend Fundraising Network om feedback te krijgen op hun pitchdeck en hun bereik naar ons netwerk van opmerkelijke investeerders te vergroten. Aan de slag met het DocSend Fundraising Network.