Kategorie

Aktualności DocSend

Przedstawiamy DocSend Fundraising Network

DocSend Fundraising Network wykorzystuje podejście oparte na danych, aby łączyć najlepszych założycieli startupów z naszą aktywną siecią funduszy VC.
DocSend Fundraising Network

Wydarzenia, które miały miejsce w 2020 r., zakłóciły proces pozyskiwania funduszy. Tradycyjny proces uległ zmianie z punktu widzenia zarówno założycieli startupów, jak i funduszy VC. Odwołanych zostało wiele wydarzeń networkingowych czy konferencji, podczas których można było dostać się do funduszu VC, a ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że w żadnym momencie procesu nie spotkasz się osobiście z potencjalnym inwestorem.

Niezależnie od tego rynek pozyskiwania funduszy jest wciąż bardzo aktywny (zobacz nasze cotygodniowe zestawienie Pitch Deck Interest Metrics). Wiemy też, że w świecie bez spotkań osobistych pitch deck stał się jeszcze bardziej istotny. Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć sieć DocSend Fundraising Network (DFN). DFN to nowy sposób na pomaganie założycielom startupów w pozyskiwaniu kapitału i nowe źródło transakcji dla funduszy VC. DFN łączy najlepszych założycieli startupów z wysokiej jakości listą funduszy VC, które mogą poprowadzić transakcję.

Jak działa DocSend Fundraising Network

Sieć działa poprzez analizowanie każdego otrzymanego przez nas pitch decka za pomocą narzędzia Pitch Deck Analyzer. Analizator ten powstał w oparciu o lata zagregowanej aktywności pochodzącej z interakcji z ponad 100 000 pitch decków i milionami punktów danych na temat pozyskiwania funduszy. Wykorzystaliśmy te informacje, aby zidentyfikować wskaźniki sukcesu startupu, które mogą prowadzić do spotkań wstępnych i ostatecznie do ustalenia warunków finansowania.

Podzieliśmy wszystkie te dane na 11 kryteriów, które zidentyfikowaliśmy w trakcie naszych badań jako kluczowe z punktu widzenia skutecznego pitch decka. Do DFN przyjmowane są podmioty, które dysponują najwyższej jakości pitch deckami.

Pitch Deck Analyzer służy również do innego celu. Narzędzie to eliminuje stronniczość z procesu przesiewania pitch decków. Nasze kryteria nie obejmują żadnych informacji na temat lokalizacji geograficznej czy składu zespołu. Dobry pomysł i dobrze sformułowany pitch mówią same za siebie.

„Historycznie rzecz biorąc, w świecie funduszy venture capital i startupów istniała wyraźna nierówność geograficzna i demograficzna. Łącząc to wyzwanie z nowym, wirtualnym sposobem prowadzenia biznesu, udało się stworzyć nowe podejście do pozyskiwania funduszy dla startupów” — twierdzi Russ Heddleston, dyrektor generalny DocSend. „DocSend Fundraising Network ma na celu rozszerzenie możliwości założycieli startupów dysponujących mniejszą siecią kontaktów oraz stworzenie nowych dróg poznawania partnerów dla funduszy VC. Sieć DFN łączy założycieli startupów i fundusze VC — bez niej mogłoby nigdy nie dojść do ich spotkania — i skupia się na podstawach, czyli obiecujących firmach i zaangażowanych inwestorach”.

Kto może dołączyć do sieci?

Sieć DFN jest obecnie dostępna w przypadku pozyskiwania funduszy w fazach pre-seed, seed i series A.

Założyciele startupów mogą dołączyć do DFN, przesyłając pitch deck swojej firmy do narzędzia Pitch Deck Analyzer (lub wysyłając do nas wiadomość e-mail tutaj).

Jeśli deck jest zgodny ze standardami i filtrami określonymi przez narzędzie Pitch Deck Analyzer, zostanie umieszczony w naszym newsletterze VC, dzięki czemu inwestorzy będą mogli poprosić o nawiązanie z Tobą kontaktu. Jeśli pojawi się zainteresowanie po stronie funduszu VC, zostaniecie połączeni drogą mailową.

„W DocSend jesteśmy niezwykle zaangażowani w rozwój tej nowej usługi. Wykorzystaliśmy przeprowadzone przez nas badania do opracowania wyjątkowego, opartego na danych podejścia, które pozwala na sprawdzanie jakości pitch decków bez stronniczości” — mówi Alex Poulos, wiceprezes ds. marketingu w DocSend. „Naszym celem jest udostępnianie funduszom VC nowych przepływów transakcji, a jednocześnie pomaganie założycielom startupów, którzy mają dobre pomysły, ale nie są w wystarczającym stopniu reprezentowani lub nie mają możliwości łatwego dotarcia do właściwych inwestorów poprzez obecne kanały”.

Co ludzie mówią o sieci pozyskiwania funduszy?

Przeanalizowaliśmy już ponad 2000 decków i połączyliśmy setki kwalifikujących się założycieli startupów z funduszami VC. Zarówno założyciele startupów, jak i fundusze VC uważają, że ten nowy sposób nawiązywania kontaktów jest bardzo wartościowy.

Zainteresowanie funduszy VC siecią DFN

„Stosowanie zasady dystansu społecznego doprowadziło do tego, że nie mogę już poznać założyciela startupu podczas wydarzenia czy konferencji. Generalnie powoduje to zawężenie spektrum transakcji do tych najlepszych” — uważa Ullas Naik, założyciel i główny partner Streamlined Ventures. „Właściwie jest to okazja, aby wyłamać się z typowych schematów i poszerzyć pole możliwości. Obecnie zaś to nie tylko dobry pomysł, ale moim zdaniem wręcz konieczność. DocSend Fundraising Network łączy mnie z założycielami zróżnicowanych startupów z całego świata, zapewniając wysokiej jakości okazje inwestycyjne”.

Sukces założyciela startupu osiągnięty dzięki DFN

„Posiadanie relacji z funduszem VC lub nawiązanie jej z polecenia zawsze pomaga w staraniach o pozyskanie kapitału. DocSend Fundraising Network to zupełnie nowy sposób pozwalający na wybicie się z tłumu z właściwych powodów: mojego zespołu, mojego modelu biznesowego, mojego produktu” — uważa Tim Desmond, założyciel firmy Peer Collective.

W sieci DocSend Fundraising Network zgromadzonych jest obecnie ponad 70 funduszy VC, w tym Cowboy Ventures, Uncork Capital, LHV i 500 Startups. Mamy również listę oczekujących na dołączenie funduszy VC (jeśli prowadzisz fundusz VC i chcesz dołączyć do sieci, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail tutaj).