Firma Flow Networks używa DocSend jako kompleksowej platformy do pozyskiwania funduszy, od prezentacji pitch deck po podpisywanie umów SAFE

Zespół Flow z powodzeniem pozyskał fundusze dzięki analityce dokumentów DocSend i wdrożył inwestorów, którzy podpisami elektronicznie umowy SAFE w DocSend.

Flow Networks to firma programistyczna, której platforma oferuje gotową do użycia sieć zaangażowania w czasie rzeczywistym dla firm obsługujących płatności w celu udoskonalania środowiska obsługi płatności. Korzystając z platformy Flow, firmy mogą oferować swoim klientom spersonalizowane zaangażowanie na każdym etapie cyklu życia klienta, co pozwala im zwiększać ich długookresową wartość. Zapotrzebowanie na spersonalizowane środowiska obsługi klientów rośnie, a firma Flow się rozwija: zespół założycieli używa DocSend do udostępniania inwestorom pitch decków dotyczących pozyskiwania funduszy, podpisywania umów SAFE i zarządzania dokumentami finansowymi firmy.

Pozyskiwanie inwestorów za pomocą umów SAFE

DocSend wprowadził wielostronny podpis elektroniczny w momencie, gdy zespół Flow zyskiwał duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych. Jak ujął to Chris Boncimino, współzałożyciel firmy Flow Networks – „DocSend pojawił się dla nas w samą porę. Zarządzaliśmy dokumentami inwestycyjnymi za pomocą pokoi danych DocSend, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że będziemy potrzebować możliwości oferowanych przez funkcję podpisu elektronicznego, aby sprawnie wdrażać inwestorów. Dokładnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy, DocSend udostępnił funkcję ePodpisu dwukierunkowego, która pozwoliła nam jeszcze bardziej rozszerzyć zastosowanie uwielbianego przez nas oprogramowania”. Wdrażając ePodpis, Chris i zespół Flow wiedzieli, że pogłębią zastosowanie DocSend, aby dopasować je do rozwoju firmy. „DocSend w naturalny sposób rozwija swoje możliwości, które dotrzymują kroku naszemu własnemu rozwojowi. W miarę jak nasza firma staje się coraz bardziej rozbudowana, to samo można powiedzieć o wykorzystywaniu przez nas DocSend”.

Zdaliśmy sobie sprawę, że będziemy potrzebować możliwości oferowanych przez funkcję podpisów elektronicznych, aby sprawnie wdrażać inwestorów. Kiedy DocSend udostępnił funkcję ePodpisu, pozwoliło nam to osiągnąć jeszcze więcej, korzystając z oprogramowania, które już pokochaliśmy.
Chris Boncimino

Chris Boncimino

Współzałożyciel, Flow Networks

Podczas fazy rozwoju w gronie przyjaciół i rodziny Chris i jego zespół umieścili podpis elektroniczny jako punkt końcowy strategii pozyskiwania inwestorów. „Runda pozyskiwania inwestorów wśród przyjaciół i rodziny obejmuje wiele rozmów z licznymi osobami. Umawialiśmy się na 3–4 rozmowy z potencjalnymi inwestorami, a podczas ostatniej z nich pytaliśmy, czy chcą, abyśmy przesłali dodatkowe informacje, w tym nasz szablon umowy SAFE” – wyjaśnia Chris. Kiedy tylko inwestor wykazywał zainteresowanie, Chris korzystał z DocSend, aby wysłać i podpisać możliwą do podpisania spersonalizowaną umowę SAFE z warunkami inwestycji.

Jak zespół Flow uzyskuje podpisy na dokumentach SAFE za pomocą DocSend

Chris ma dobrze opracowany, powtarzalny proces, dzięki któremu przeprowadza proces podpisywania umów SAFE. Gdy inwestor podejmie decyzję, że jest gotowy zainwestować, Chris dostosowuje szablon SAFE za pomocą nazwy inwestora, kwoty inwestycji oraz stopy dyskontowej. Następnie Chris przesyła plik PDF z umową SAFE do DocSend i umieszcza w nim niezbędne pola dla każdego podpisującego, korzystając z funkcji wielostronnego podpisu elektronicznego DocSend. „Korzystamy z DocSend w całym procesie pozyskiwania funduszy. Inwestorzy wyświetlają nasz pitch deck i wszystkie dokumenty finansowe w DocSend, więc kiedy przychodzi czas na sfinalizowanie transakcji, pozostaje tylko bezproblemowe elektroniczne podpisanie umów SAFE za pomocą DocSend”.

DocSend przekształcił sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z przyglądającymi się nam inwestorami i funduszami VC, od prostych prezentacji po podpisy elektroniczne i pokoje danych.
Chris Boncimino

Chris Boncimino

Współzałożyciel, Flow Networks

Po przesłaniu uwag do umów SAFE i ustawieniu wszystkich pól Chris tworzy łącze DocSend i umieszcza je w szablonie wiadomości e-mail, który personalizuje pod kątem każdego inwestora. Gdy szablon umowy SAFE zostanie uzupełniony przez wszystkie strony, Chris otwiera pokój danych Flow dla danego inwestora.

Od elektronicznego podpisania umów SAFE do uzyskania dostępu do pokoju danych dla inwestora

Jak wyjaśnia Chris, funkcja podpisu elektronicznego DocSend jest ściśle powiązana z pokojem danych zespołu. Dzieje się tak dlatego, że zespół Flow postrzega podpis elektroniczny zarówno jako narzędzie do pozyskiwania funduszy, jak i do wzmacniania relacji. „Kiedy otrzymamy podpisaną umowę SAFE z powrotem od inwestora, wiemy, że stał się częścią rodziny Flow i możemy natychmiast otworzyć mu nasz pokój danych dla inwestorów”. Pokój danych Flow zawiera każdy dokument, z którym inwestor zapoznał się już w trakcie procesu pozyskiwania funduszy, a także materiały ze spotkań kwartalnych i notatki prasowe na temat firmy. „Nasz pokój danych gromadzi wszystkich inwestorów w jednym dobrze zorganizowanym miejscu. Narzędzie do obsługi podpisów elektronicznych DocSend jest kluczem, który otwiera drzwi do tego pokoju”.

Nasz pokój danych gromadzi wszystkich inwestorów w jednym dobrze zorganizowanym miejscu. Narzędzie do obsługi ePodpisów DocSend jest kluczem, który otwiera do niego drzwi.
Chris Boncimino

Chris Boncimino

Współzałożyciel, Flow Networks

Podpisy elektroniczne nie tylko do pozyskiwania funduszy

Dla Flow Networks funkcja podpisu elektronicznego to coś więcej niż tylko narzędzie do pozyskiwania funduszy. Na przykład podczas wdrażania nowych pracowników Chris i zespół Flow używają ePodpisów do podpisywania umów o pracę. Używają ich również na potrzeby dokumentów, które zabezpieczają informacje o znaczeniu krytycznym, takich jak umowy o zachowaniu poufności. „Funkcja ePodpisu działała tak dobrze w przypadku umów SAFE, że zintegrowaliśmy ją z innymi aspektami naszej działalności” – wyjaśnia Chris. Zespół Flow Networks korzysta z DocSend na każdym etapie w procesie pozyskiwania funduszy, pomagając wciąż rosnącej liczbie firm w udoskonalaniu środowiska obsługi płatności.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki