Jak działa DocSend

W pełni kontroluj współpracę z innymi
firmami za pomocą 6 prostych kroków.

Poznaj Jessikę

Jessica, liderka biznesowa, która chce przechowywać krytyczne dokumenty firmowe, takie jak prezentacje inwestorskie, arkusze cenowe i umowy w taki sposób, aby były zarówno bezpieczne, jak i dostępne.

Przesyłaj pliki do DocSend

Jessica może przechowywać wszystkie swoje najważniejsze dokumenty w DocSend, aby mieć do nich łatwy dostęp i bezpieczne je udostępniać.

Inteligentne integracje

DocSend obsługuje wszystkie główne typy plików i ułatwia współpracę dzięki wielu integracjom, między innymi z rozwiązaniami takimi jak Dropbox, Dysk Google, Box czy OneDrive.

Udostępniaj pliki w bezpieczny sposób

Jessica chce mieć pewność, że jej dokumenty nie dostaną się w niepowołane ręce, więc dodatkowo zabezpiecza je kodem dostępu.

Wtyczki do programów Gmail i Outlook

Łącza DocSend zapewniają dodatkową warstwę zabezpieczeń, której nie mają załączniki do wiadomości e-mail. Co jest najlepsze? Dzięki naszym wtyczkom do programów Gmail i Outlook możesz udostępniać bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.

Podejmuj dalsze kroki inteligentnie

Dzięki DocSend Jessica wie, kto otworzył jej pliki. Teraz może skupić swoją energię na osobach, które są zainteresowane, i dostosować swoje dalsze działania w oparciu o przeglądane przez nie strony.

Analiza łączy

Nasza analiza łączy sprawia, że korzystanie z DocSend jest tak wciągające! Tworząc unikatowe łącza dla każdej osoby, możesz śledzić wyświetlenia i czas spędzony na każdej stronie przez poszczególne osoby. Ponadto w każdej chwili można wyłączyć dostęp dla dowolnej osoby bez wpływu na uprawnienia innych.

Udostępniaj wiele dokumentów w spersonalizowanej przestrzeni

Ta współpraca biznesowa jest dla Jessiki bardzo ważna. Personalizuje Przestrzeń za pomocą własnego brandingu. Przesyła pozostałe dokumenty i udostępnia jedno łącze Przestrzeni, aby ułatwić sobie współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Przestrzenie

Prześlij wiele dokumentów do przestrzeni i udostępnij je za pomocą jednego łącza. Przestrzenie dają właścicielom możliwość zarządzania uprawnieniami do łączy i utrzymywania kontroli wersji, jednocześnie zapewniając odbiorcom jedno łącze do wszystkich udostępnionych dokumentów.

Rozwijaj firmę za pomocą umów o zachowaniu poufności zawieranych jednym kliknięciem

Nadszedł czas, aby podpisać umowę o zachowaniu poufności. Zamiast wysyłać umowę o zachowaniu poufności do podpisu pocztą e-mail i zajmować się później wszystkimi przesyłanymi tam i z powrotem dokumentami, Jessica używa funkcji zawierania umów o zachowaniu poufności jednym kliknięciem w DocSend.

Umowa o zachowaniu poufności zawierana jednym kliknięciem

Uprość tradycyjne postępowanie z umowami o zachowaniu poufności i przekształć proces ich podpisywania w jeden prosty krok. Dzięki temu Twoi odbiorcy będą mogli poświęcić więcej czasu informacjom, które chcesz im przekazać, a mniej na podpisywanie umowy o zachowaniu poufności.

Poznaj więcej sposobów korzystania z DocSend

Jessica zaprosiła do DocSend innych członków swojego zespołu. Obecnie jej zespół korzysta z DocSend na potrzeby pozyskiwania funduszydbania o relacje z inwestoramisprzedażyzarządzania kontami, szkoleń zespołu oraz wdrażania nowych pracowników.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki